Turun talousarvioluonnos vuosille 2023–2026 on valmistunut

Turun Aurajokiranta. Seutusanomien kuva-arkisto.

Talousarvioluonnoksen johtolankana on pyrkiä varmistamaan, että Turun mittavat uudistukset etenevät suunnitellusti.

TURKU. Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkisen luonnos talousarvioksi vuosille 2023–2026 on valmistunut. Luonnos toimii pohjana Turun pormestari Minna Arveen käymille poliittisille neuvotteluille Turun talousarvioksi vuosille 2023–2026. Kaksivaiheisen valmistelun taustalla on siirtyminen Turun pormestarimalliin reilu vuosi sitten.

– Turku haluaa turvata kuntalaisten hyvinvoinnin laadukkaiden palvelujen kautta sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Turku tarjoaa runsaasti maakunnallisia palveluja ja vahvistaa koko seutukunnan elinvoimaetua erityisesti kehittymistä kiihdyttävien investointien avulla, kuvaa virkaesityksen valmistelua johtanut kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.

Valmistelua ovat ohjanneet Turun pormestariohjelman tavoitteet.

Pormestari Minna Arveen talousarvioesitys vuodelle 2023 ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelma julkistetaan näillä näkymin 3.11.2022 ja tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 7.11.2022 ja kaupunginvaltuustolle 14.11.2022.

Suunnitelmissa on maltillisia sopeuttamistoimia.

Kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella vahvalta, sillä sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa.

Turun talousjohtaja Valtteri Mikkola huomioi kuitenkin, että vaikutukset näkyvät viiveellä ja talouden sopeutuspaine kasvaa suunnitelmakauden loppua kohden.

– Ensi vuosi antaa virheellisen kuvan taloudellisesta tilasta ja tästä syystä taloussuunnitelmaa on syytä tarkastella kokonaisuutena, Mikkola sanoo.

Turun talousarvioluonnos sisältää kohdentamattomia taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. Toimielimille kohdennetut sopeutustavoitteet ovat kuitenkin maltillisia.

– Tavoitteet eivät yksin riitä tasapainottamaan kaupungin taloudellista asemaa, ja tästä syystä on päätetty käynnistää vuonna 2019 alkaneen sopeutusohjelmatyön jatkovalmistelu. Työ on tarkoitus saada vauhtiin loppuvuodesta. Tavoitteena on parantaa kaupungin taloudellista asemaa pysyvästi 30 miljoonalla eurolla taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä, kertoo Turun talousjohtaja Valtteri Mikkola.

Sopeutusohjelmatyön yksityiskohdat tarkentuvat joulukuun aikana.

Turun talousarvion suunnittelussa on huomioitu päivitetyt ennusteet kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä simuloitu taloussuunnitelmaa kaupunkitasoisesti. Kustannukset tulevat kasvamaan merkittävästi mm. kansallisen palkkaratkaisun ja inflaation seurauksena.

Lisäksi pelkästään sähkön hintamuutosten arvioidaan kasvattavan menoja noin 8,5 miljoonaa ensi vuoden aikana. Suhdanneriskeihin on varauduttu 12 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi investointien kustannusmuutoksiin on varauduttu 17 miljoonalla eurolla.

Kansallinen ja kansainvälinen epävarmuus heijastuu suunnitteluun.

Turun taloussuunnitelmaluonnosta leimaa epävarmuus, joka johtuu kansallisista muutoksista ja globaalista tilanteesta.

Kansallisesti vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja myös kuntataloudessa historiallinen vuosi, sillä sote-uudistus astuu voimaan. Sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle.

– Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Uudistuksen lopulliset vaikutukset selviävät vasta vuoden 2023 aikana. Nyt käytössä olevat arviot taloudellisista vaikutuksista tulevat muuttumaan, sanoo Turun talousjohtaja Valtteri Mikkola.

Turun kaupunki aloittaa uudenlaisena vuoden 2023 alussa. Kaupunki muodostuu jatkossa kasvatuksen ja opetuksen, vapaa-ajan, kaupunkiympäristön ja työllisyyden palvelukokonaisuuksista sekä konsernihallinnosta.

Kansallisten muutosten lisäksi maailmanlaajuinen vallitseva yleisen taloustilanteen suhdannekuva on huolestuttava kaupungin kannalta.

Kasvuodotukset ovat romahtaneet kuluvan vuoden aikana ja taantumariski on kasvanut merkittävästi. Tämän lisäksi julkisen sektorin merkittävä alijäämä nähdään uhkana kuntataloudelle tulevien vuosien osalta.

– Julkista sektoria jouduttaneen tasapainottamaan lähivuosina, ja toimenpiteet tulevat hyvin suurella todennäköisyydellä kohdentumaan myös kuntiin, talousjohtaja Valtteri Mikkola kuvaa.

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelman aikataulu:3.11. Pormestarin talousarvioesitys julkistetaan7.11. Kaupunginhallituksen käsittely14.11. Kaupunginvaltuuston käsittely

Turun Seutusanomat