Sauvo tarvitsee lisää senioreille suunnattuja asumisratkaisuja

SAUVO. Sauvon kunnanhallitus keskustelee jatkotoimenpiteistä senioriasumisen rakentamishankkeiden edistämiseksi. Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä on selvittänyt välimuotoisten asumispalveluiden järjestämistä ja toimittanut raportin senioriasumisen edellytyksistä Sauvossa.

Työryhmä on tullut siihen tulokseen, että Sauvossa on tarve lisätä senioreille tarjottua asumista. Kysyntää seniori-ikäisille suunnatuille asunnoille on, koska ikäihmisten määrä tulee Sauvossa lisääntymään. Sauvon asuntokanta nojaa tänä päivänä vahvasti omakotiasumiseen. Monet ikääntyvät omakotitaloasukkaat kuitenkin toivovat löytävänsä helppohoitoisemman ja sijainniltaan lähellä palveluja olevan kodin. Rivitalo oli kyselyn mukaan suosituin asumismuoto, myös kerrostaloasuntoja kaivataan ja jonkin verran myös yhteisöllistä asumista.

Kuitenkin myös monet haluavat asua omassa omakotitalossaan mahdollisimman pitkään, joten jatkossa tulee satsata myös tiedottamiseen ja neuvontaan siinä, miten omakotitaloja voidaan muuttaa esteettömiksi.

Sauvoon tulee rakentaa sekä omistusasuntoja (vapaan markkinan osake-huoneistoja, osaomistusasuntoja ja asumisoikeusasuntoja) sekä vuokra-asuntoja. Yli puolet tarvekartoitukseen vastanneista haluaisi asua myös seniori-ikäisenä omistusasunnossa ja vajaa puolet vuokra-asunnossa. Asumiskustannusten tulisi säilyä kohtuullisina, mikä saattaa näkyä siinä, että asuntojen koko ei voi olla kovin iso.

Asunnon sijainnin toivotaan lähtökohtaisesti olevan lähellä palveluja, mikä Sauvon kohdalla tarkoittaa sitä, että senioriasumiseen suunnatut ratkaisut tulisi keskittää kirkonkylän keskeisille sijainneille.

Kirkonkylän alueella on useita mahdollisia tontteja, johon seniorirakentamista voisi edistää. Raportin kartassa olevat tontit on valikoitu sillä perusteella, että niistä on ikäihmisellekin kävelymatka palvelukeskukseen. Palveluiden keskittäminen ja vahvistaminen palvelukeskusalueelle vahvistaisi kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa Sauvossa.

Hankkeiden toteutusmalleja on monenlaisia, mutta suoraan kunnan kustantamana hankkeena välimuotoisen asumisen palveluja ei ole nykyisessä tilanteessa tarkoituksenmukaista toteuttaa, vaan tulee pikaisesti etsiä ensisijaisesti yksityisiä tai yleishyödylliseltä pohjalta toimivia yhteistyökumppaneita.

Turun Seutusanomat