Föli parantaa saavutettavuuttaan kuvakommunikaatiolla

Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku muodostavat yhtenäisen joukkoliikennealueen, Turun seudun joukkoliikenne Fölin. Seutusanomien kuva-arkisto.

PALVELUT. Turun seudun joukkoliikenne Föli yhdessä Kehitysvammaliiton Papunetin kanssa on julkaissut kuvakommunikaatiolla toteutetut ohjeet joukkoliikenteen käyttöön. Joukkoliikenteessä opastaminen ja selkeät käyttöohjeet ovat tärkeitä, jotta kaikki pystyvät käyttämään joukkoliikennettä ja pääsevät liikkumaan itsenäisesti.

– Me Fölissä haluamme, että joukkoliikenteen käyttö on mahdollista ihan kaikille. Liikkumisen vapaus on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Toivomme, että nyt julkaistuista ohjeista on apua bussin käytön opettelemisessa ja ne voivat toimia matkustajan tukena vielä sittenkin, kun Fölin käyttö jo sujuu, kertoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.

Esimerkiksi monet autismikirjon ihmiset käyttävät arjessaan kuvakommunikaatiota toiminnanohjauksen tukena. Kuvakommunikaatiosta voivat hyötyä myös henkilöt, joilla on puheen- ja/tai luetunymmärtämisen vaikeutta, tai toiminnanohjauksen ongelmia. Nyt julkaistut ohjeet ovat yksinkertaisia perusohjeita, ja ne koskevat matkakortin voimassaoloa, matkakortin latausta ja itse matkustamista. Vastaanotosta riippuen ohjeita saatetaan tehdä lisää myöhemmin. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot ovat tekeillä.

Ohjeet ovat nähtävillä Fölin nettisivuilla ja niitä jaetaan paperisina mm. alueen oppilaitoksiin ja päivätoimintakeskuksiin. Perusversiot projektissa tuotetuista kuvista ovat tulostettavissa ja käytettävissä jokaisen omiin tarpeisiin Papunetin kuvatyökalussa. Föli-ilmeellä varustetut kuvasarjat voi tulostaa itselleen Fölin nettisivuilta.

– Papunet haluaa omalta osaltaan edistää puhevammaisten ja kaikkien muiden kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten julkisen liikenteen käyttöä. On tärkeää, että selkeät kommunikointikuvat ja toimintaohjeet ovat ilmaiseksi kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä, Papunetin tiimistä kerrotaan.

Föli panostaa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liikenteessään, palveluissaan ja viestinnässään. Lähes kaikki Fölin liikennettä ajavat bussit ovat matalalattiaisia kaupunkibusseja. Etu- ja keskioven välisellä alueella ei ole askelmaa, mikä helpottaa bussiin nousemista ja sen sisällä liikkumista. Osassa busseja on jo käytössä pysäkkikuulutukset keskusta-alueella, ja kuulutukset laajenevat koko Föli-alueelle lähiaikoina. Fölin nettisivut on toteutettu saavutettavuusvaatimusten mukaisesti ja parhaillaan tekeillä on myös selkokielinen sivusto.

Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko muodostavat yhtenäisen joukkoliikennealueen, Turun seudun joukkoliikenne Fölin.

Turun Seutusanomat