Sippe-hyvinvointikutsuja kokeillaan saaristossa

Leo Uhtio on toiminut paikallisena Sippe-vapaaehtoisena useamman vuoden ajan. Kuva: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry.

Kaikenikäisiä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita kannustetaan matalan kynnyksen Sippe-toimintaan, jossa saa olla juuri niin aktiivinen kuin itse haluaa. Seutusanomien haastattelussa on Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen projektisuunnittelija Vesa Lehdon lisäksi Leo Uhtio, joka jakaa oman kokemuksensa Sippe-vapaaehtoisuudesta. 

PARAINEN. Vapaaehtoisvetoinen Sippe-toiminta laajenee Paraisten kaupungin alueelle kaksikielisin koulutuksin. Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen projektisuunnittelija Vesa Lehto kertoo, että se tapahtuu Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön rahoituksella ja yhteistyössä SPR:n Turunmaan piirin kanssa.

– SPR:n Paraisten osastossa on myös mainostettu Sippeä, jonka myötä on syntynyt kiinnostusta vapaaehtoiskoulutukseen. SPR:ltä on ollut väkeä tutustumassa Sippe-kutsuihin ihan käytännössä. Tarkoituksena on viedä Sippeä myös muihin siellä päin oleviin saaristokuntiin. Koulutus tullaan järjestämään kaksikielisesti Paraisilla, mutta ajankohta on vielä auki, Lehto lisää.

Tavoitteena on levittää ja juurruttaa Sippe-toiminnan malli joka puolelle maata, ja saada ikäihmiset yhteen keskustelemaan vapaaehtoisen johdolla heitä kiinnostavista aiheista.

Sippe-kutsujen pitäjäksi eli keskustelun virittelijäksi pääsee suorittamalla Sippe-vapaaehtoiskoulutuksen.

Koulutuksiin voivat osallistua kaikenikäiset ihmiset.
– Turussa seuraava koulutus pidetään syksyllä, mutta tarpeen vaatiessa voin henkilökohtaisesti kouluttaa milloin vain, jos tulee tarpeeksi innokas henkilö vastaan. Koronan tultua myös Sippessä reagoitiin hakemalla uusia toimintamuotoja, kuten esimerkiksi Teamsin välityksellä pidettäviä Sippe-kutsuja. Verkkokutsuja pitäviä vapaaehtoisia aletaan pian etsiä muun muassa Facebook-kampanjan avulla, Vesa Lehto sanoo.

Yhteistyökumppaneina Turun Lähimmäispalveluyhdistyksellä on järjestöjä ja kuntia, joilla on itsellään vapaaehtoistoimintaa.
– Vapaaehtoisia on koulutettu useilla paikkakunnilla. Ideana on, että voisimme tarjota yhden uuden toimintatavan jo vapaaehtoistoimintaa pyörittävän tahon vapaaehtoistoimintakoppaan. Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen hankkeena toimivan Sippe-projektin tehtävänä on toimia vapaaehtoisten kouluttajana, tarjota valmiita materiaaleja Sippe-kutsujen suunnittelua varten ja muutenkin toimia tukiorganisaationa, Lehto kertoo.

Vapaaehtoisia Turun alueella on tällä hetkellä kymmenisen.

Projektisuunnittelija Vesa Lehdon mukaan koulutuksilla ja uusilla toimintamuodoilla pyritään innostamaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
– Sippessä on hyvää se, että tähän ei tarvitse sitoutua viikoittain. Osa vapaaehtoisista on aktiivisia nyt, osa pitää vähemmän kutsuja, mutta on silti mukana vapaaehtoisten ryhmässä.  Kutsuja voi pitää silloin, kun haluaa. Meiltä tilataan kutsuja, jonka jälkeen soitamme vapaaehtoiselle, joka tykkää pitää juuri kyseisestä aiheesta. Jos kutsujen pitäminen ei sovi vapaaehtoisellemme, hän voi aina kieltäytyä, Lehto tiivistää toiminnan luonnetta.

Sippe-vapaaehtoisena aivan toiminnan alkumetreiltä eli syksyltä 2015 mukana ollut Leo Uhtio sanoo, että uusiin ihmisiin ja ajatuksiin tutustuminen on antoisaa.
– Sippe-projektin ”äidit”, Turun AMK:n pari opettajaa, haastattelivat meitä ideasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Me kolme olimme myös ensimmäisiä kutsujen pitäjiä. Minulla oli silloin aiheena sosiaalisuus ja kanssakäyminen läheisten ja tuntemattomien kanssa. Itse olen avoin uusille ideoille, joten tämä sopii minulle oikein hyvin, Uhtio kertoo.

Uhtion mukaan hyvinvointikutsujen ihanneosallistujamäärä on noin 8–10 henkilöä, koska silloin kutsujen aiheesta saadaan aikaiseksi hyvää keskustelua.
– Usein käy niin, että keskustelemme ihan jostain muusta. Pääasia on, että kaikilla on tyytyväinen mieli.

Kun Uhtiolta kysytään, milloin kutsut ovat onnistuneet, hän vastaa näin:
– Silloin kun kukaan ei huomaa, että poistun paikalta, eli puheensorina jatkuu.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• Sippe-hyvinvointikutsujen malli pohjautuu Turun AMK:n ja Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen yhteiseen hankkeeseen, joka oli käynnissä vuosina 2015–2017 EU:n Central Baltic Programme-ohjelman rahoittamana. Sen jälkeen Sippe-toiminta on jatkunut osana STEA:n Elämänote-avustusohjelmaa, joka edistää ikääntyneiden aktiivisutta ja hyvinvointia

• Perinteisten Sippe-kutsujen lisäksi Turun Lähimmäispalveluyhdistyksessä on kehitetty myös Sippe-taidepiknikkejä. Taidepiknikillä nautitaan taiteesta hyvän ruuan säestämän. Taidepiknikkejä on tarjolla sekä musiikista että kuvataiteesta.