Ympäristömme energianlähteet luovat mahdollisuuksia omavaraisuuteen

Timo Hokkanen on erikoistunut tutkimaan luonnonmukaista ja hiiliviisasta rakentamista, johon myös uusiutuvat energianlähteet kiinteästi liittyvät. Tällaista esimerkkiä hyvästä luontotasapainosta edustaa mainiosti Raision yksi vanhimmista asuinrakennuksista Krookilan kotiseutukeskuksessa. ”Hienoa, että Raision kaupungilla on aktiivinen ote omakotiasujien ratkaisujen edistämiseen tällä tavoin hyvällä asenteella ja edelläkävijänä.” hän kiittelee.

Raision Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Timo Hokkanen näkee aurinkoenergiassa paljon hyvää potentiaalia, erityisesti täällä aurinkoisimmassa osassa Suomea asuville. Pientalojen energiantuotantoa hän täydentäisi hybridimalliksi aurinko- ja bioenergialla, jo hyvin tunnetun lämpöpumpputekniikan lisäksi.

ENERGIA. Kestäviä valintoja voi jokainen tehdä elämän kaikilla osa-alueilla, myös asumisen energianlähteisiin liittyvissä ratkaisuissa. Raision Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Timo Hokkanen mainitsee tärkeimmiksi kriteereiksi vähähiilisyyden ja omavaraisuuden.
– Vaihtoehtoja energiaratkaisuihin kyllä riittää ja laki- sekä lupa- ja tukimuotojen tulisi tukea monimuotoisuutta pelkästä sähköstä tai ulkomaisista ratkaisuista riippuvaisuuden sijaan. Biomassan suurvaltana meidän kannattaa hyödyntää niitä varantoja, mitä meillä täällä on, eli ennen kaikkea puuta. Totta kai auringon ja tuulen lisäksi, hän muistuttaa.
– Suomi on Euroopan metsäisin maa, jossa puusivuvirrat ovat valtavat. Puuklapi, -hake ja -pelletti palavat uusissa pientalojen kokoluokkaan kehittyvissä lämmityskattiloissa puhtaasti ja päästöt ovat pieniä. Näitä olisi syytä pitää esillä, hän lisää.

Lämpöä ja sähköä yhdistävästä CHP (Combined Heat and Power) -laitteistosta voisi Hokkasen mukaan esimerkiksi löytyä ratkaisu.

Aurinkoenergiaan yhdistettynä laitteisto voi toimia täyden energiaomavaraisuuden lähteenä.
– Innovaatioita ovat lambda-antureilla automaattisesti säätyvä palaminen ja sähkön tuotanto 20 prosenttia lämpöenergiasta CHP-tekniikalla. Se tuottaa kesällä aurinkosähköä, talvella lämpöä ja sähköä CHP-laitteistosta kesällä kasvaneesta biomassasta puhtaasti polttamalla, hän sanoo.

Puun kaasutukseen perustuvissa ratkaisuissa tuotetaan lisäksi maanparannukseen käytettävää biohiiltä, joka sitoo hiilen ja ravinteet maahan kasvien käyttöön.
– Savukaasujen pesulla vähäisetkin hiukkaspäästöt voidaan saada lähelle nollaa, toteaa Hokkanen.
– Biomassasta jalostuu myös bioöljyä, joka voi olla varteenotettava vaihtoehto öljylämmitteisiin taloihin. Sitä voi myös täydentää muun muassa aurinkokeräimillä ja ilmalämpöpumpuilla, Hokkanen jatkaa.

Omavaraisuutta tulisi tukea varmuuden ja talouden näkökulmasta.

Timo Hokkanen kannattaa sellaisia uusiutuvan energian ratkaisuja, jotka ovat pitkällä tähtäimellä kannattavimpia.
– Omavaraisuuteen pyrkiessä olisi hyvä tarjota omakotiasukkaille valmiiksi toimivia vaihtoehtoja, koska olemme merkittävä veronmaksajaryhmä, joka yleensä kiintyy asuinpaikkaansa. Poliittista ohjausta vaativa voisi olla esimerkiksi energiaosuuskunta, jossa joukko asukkaita omistaisi yhteisen aurinko(tai muu energia)voimalan, optimaalisella paikalla. Osuuskunnan jäsenet sitten maksaisivat osuutensa voimalahankkeesta, joka olisi yksittäisen asukkaan järjestelmää isompi, ja sitä kautta tehokkaampi, mutta edelleen paikallinen, hän pohtii.

Korttelienergiaa tuottava voimala sijoittuisi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välimaastoon. Raisiossa asuvan ja Mynämäessä vapaa-ajan asunnon omaavan Hokkasen mielestä se voisi toimia mainiosti täällä, maan aurinkoisimmassa osassa.
– Yhteishankinnat ovat toki askel eteenpäin, mutta kuitenkin vielä eri asia kuin se, että osuuskunta hankkisi tehokkaista aurinkoenergiaa tuottavia laitteita yhteiselle maa-alueelle. Tämä voisi vauhdittaa vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuuden kasvua!

Hokkasesta EU:n energiatehokkuusvaatimukset muun muassa rakennusten osalta tulisi suhteuttaa pelkän lämmöneristämisvaateen sijaan paitsi maan ilmastoon, myös siihen, miten energiaa tuotetaan.
– Esimerkiksi hiiliviisaasti auringosta ja puu-sivuvirroista tuotetun lämmitysenergian talossa energiankulutus ei tarvitsisi olla yhtä pieni kuin esimerkiksi fossiilisen öljyn tai suoran varassa olevan talon, hän huomauttaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy