Varissuon terveysaseman väistötilat Kupittaan juna-aseman lähelle

Varissuon terveysasema vasemmalla ja Varissuon liikekeskus oikealla. Seutusanomien kuva-arkisto.

Turun kaupunginhallitus päätti 7.3. kokouksessaan vuokrata Joukahaisenkadulta väistötilat Varissuon terveyspalveluille. Väistötiloissa on tarkoitus jatkaa nykyisen rakennuksen peruskorjauksen tai mahdollisen uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

TURKU. Turun Varissuon terveysaseman väistötiloja kaavaillaan Kupittaan juna-aseman läheisyydessä olevaan Pohjola Sairaalan kiinteistöön. Turun kaupunginhallitus päätti* äänin 12–2 maanantaina 7. maaliskuuta pitämässään kokouksessa vuokrata osoitteessa Joukahaisenkatu 9 olevat tilat Varissuon terveyspalvelujen käyttöön.

Varissuolla, Turun Normaalikoulun auditoriossa järjestettiin tiistaina 1. maaliskuuta kuulemistilaisuus aiheeseen liittyen. Apulaispormestari Elina Rantasen, asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskankaan sekä tilapalvelujohtaja Leevi Luodon lisäksi tilaisuuteen osallistui parisen kymmentä alueen asukasta.

Yleisön puheenvuoroissa nousi esille Joukahaisenkadun väistötilan ja Varissuon suureksi koettu välimatka. Keskustelussa peräänkuulutettiin toimivaa joukkoliikennettä sekä kohtuuhintaista kadunvarsipysäköintiä Joukahaisenkadulla. Osallistujien keskuudessa oli laajaa huolta siitä, että nyt päätöksenteossa oleva väistötilaratkaisu jääkin pysyväksi Varissuon terveyskeskuksen sijaintiratkaisuksi. Viestiä oman sote-keskuksen tarpeellisuudesta haluttiin välitettäväksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen suuntaan, mikä olikin huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginhallituksen päätöksessä tämän viikon maanantaina.

Sijoitussuunnittelun lopputulos vaikuttaa vuokrasopimuksen sisältöön ja siksi kohteen vuokrasopimusta ei ole vielä neuvoteltu lopulliseen muotoonsa. Vuokrasopimus viedään vuokranantajan Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n puolella yhtiön hallituksen hyväksyttäväksi ja tämäkin aiheuttaa aikatauluhaasteen, josta johtuen lopullista vuokrasopimusta ei ole käytettävissä kaupunginhallituksen päättäessä vuokrausasiasta. Kaupunginhallitus oikeutti kansliapäällikön hyväksymään lopullisen vuokrasopimuksen.

Turun kaupunginhallitus täydensi 7.3. tekemäänsä päätöstä joukkoliikennesuunnittelun, tiedottamisen ja neuvolapalvelujen osalta. Joukkoliikennesuunnitelman tarkoituksena on parantaa Pohjola-sairaalan saavutettavuutta Varissuolta esimerkiksi Lemminkäisenkadun kautta kulkevien vuorojen lisäyksellä. Terveysaseman siirtymisestä väistötiloihin tiedotetaan tehostetusti eri kielillä. Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden tulee tuoda kesäkuun alkuun mennessä selvitys mahdollisuudesta järjestää neuvolapalveluja Varissuon alueella.

Nykyisistä Nisse Kavon kadulla toimivista Varissuon terveysaseman tiloista tulee siirtyä pois mahdollisimman pikaisesti sisäilmahaittojen takia. Rakennuksessa suoritettujen toimenpiteiden avulla kohteessa voidaan jatkaa työskentelyä enintään tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen tiloista tulee siirtyä väistöön. Väistötiloissa on tarkoitus jatkaa nykyisen rakennuksen peruskorjauksen tai mahdollisen uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

* Maanantaina 7.3. Turun kaupunginhallituksen kokouksessa suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymillä lisäyksillä täydennetyn ehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Rosenlöf, Achrén, Niinivirta, Anttila, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Valkonen ja Arve. Muukkosen tekemän muutosehdotuksen, jossa väistötiloja esitettiin sijoitettavaksi Kaarinan kaupungin puolelle, puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Jormalainen.

Tiesitkö?

• Osoitteessa Nisse Kavon katu 3 toimivissa Varissuon terveysaseman tiloissa on pidemmällä aikavälillä koettu sisäilmahaittaa ja osana sisäilmatutkimuksia kohteeseen teetettiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus syksyllä 2019. Tutkimuksen suoritti insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy. Raportti valmistui 14.1.2020 ja tutkimuksen pohjalta edellytettiin vielä ulkoseinien ja alapohjan korjaustarpeiden lisätutkimusta. Lisätutkimukset suoritti Kiwa Inspecta ja tutkimusrapotti valmistui 17.3.2020.

• Tutkimuksissa selvisi, että rakennuksessa on laajoja vaurioita julkisivurakenteissa sekä alapohjassa, myös rakennuksen ikkunat ovat käyttöikänsä päässä. Sisätiloissa alkuperäiset lattiapintojen muovimatot ovat käyttöikänsä päässä, lisäksi osassa tiloja sisäilman kuitupitoisuudet olivat huomattavan korkeita. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän todettiin olevan uusimisen tarpeessa ja myöskään sähköasennukset eivät vastaa nykypäivän terveydenhuollon vastaanottotilojen vaatimuksia. Raporttien yhteenvetona suositeltiin koko rakennuksen peruskorjaamista ja toiminnan siirtämistä väistötiloihin.

Tutkimusten pohjalta kohteessa suositeltiin tehtäväksi käyttöä turvaavia korjaustoimenpiteitä, jotka saatiin tehtyä syksyn 2021 aikana. Tällä hetkellä rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilat on otettu pois käytöstä lukuun ottamatta suun terveydenhuollon kaksi hoitohuonetta ja sosiaalitiloja. Kuitulähteet on kartoitettu ja poistettu, tiivistyksiä tehty ja seinärakenteen halkeamia korjattu. Tehostettua siivousta jatketaan väistömuuttoon asti.