Uusi Korjaustaito.fi-sivusto esitellään verkossa

Ikkunoiden kunnostusta Kulttuurihuone Walolla, Laitilassa. Kuva: Miikka Lappalainen.

MUSEOT. Museoviraston uudelle Korjaustaito.fi-sivustolle koottu tietoa säilyttävästä korjausrakentamisesta, ohjeet suojellun rakennuksen korjaushankkeesta, esimerkkejä onnistuneista korjaushankkeista sekä alan sanastoa.

Nettisivusto kokoaa saataville rakennusperinnön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin tietoa, ohjeita, kokemuksia. Sisältö on suunniteltu kaikelle yleisölle ymmärrettäväksi ja ammattilaisia hyödyttävän päteväksi.

Korjaustaito-sivusto tukee valtakunnallisesti yhtenäistä toimintalinjaa ja ohjepohjaa suojeltujen kohteiden hankkeisiin osallistuville museoviranomaisille.

Myös ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen sisältävien Museoviraston korjauskorttien uusi koti löytyy Korjaustaito.fi-sivustolta. Restauroinnin polku -ohjeet ovat perustuvat kokemuksiin hyvistä käytännöistä suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa ja toimivat yleisinä suosituksina säilyttävän korjaamisen hankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen.

Sivustolle koottu sanasto määrittelee rakennetun ympäristön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin keskeisiä käsitteitä. Korjaustaidon sähköisessä näyteikkunassa julkaistaan esimerkkejä säilyttävän korjaamisen osaajilta ja asiantuntijoilta.

Museovirasto esittelee Korjaustaito-sivuston etäyhteydellä toteutettavassa tilaisuudessa 17. maaliskuuta kello 9–11. Säilyttävästä korjausrakentamisesta ja Korjaustaito-sivustosta tilaisuudessa ovat keskustelemassa Museoviraston asiantuntijat. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu Museoviraston verkkosivujen kautta. Tilaisuus tallennetaan, ja se tulee katsottaviin Korjaustaidon Näyteikkuna-osioon.

Korjaustaito perustuu rakennusperinnön vaalimisen periaatteisiin. Erityisten suojeltavien rakennusperintökohteiden ohella Korjaustaito palvelee yleisemminkin kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä. Rakennuksen arvoja säilyttävä toimintalinja perustuu kohteen yksilölliseen tuntemukseen ja arvostukseen.

Museovirasto on kulttuuriympäristön suojelun valtakunnallinen viranomainen. Viraston tehtäviin kuuluu vastata alan kehittämisestä sekä kulttuuriperinnön yleisestä tuntemuksesta. Rakennusten kunnossapidon ja korjaamisen alalla virasto toimii asiantuntijana rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Katariina Mäkinen-Önsoy