Mynämäen Tarvaisten koulun tilatyöryhmä kysyy kuntalaismielipiteitä

MYNÄMÄKI. Mynämäen Tarvaisten koulun tilatyöryhmä pyytää kuntalaisia lausumaan kirjalliset mielipiteensä ennakkovaikutusten arvioinnissa esitellyistä kolmesta vaihtoehdosta. Kannanotot tulee toimittaa 15. helmikuuta kello 15 mennessä joko sähköpostitse kunta@mynamaki.fi tai postitse Mynämäen kunta, Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki. Kannanottoja tarkastellaan tilatyöryhmässä ja ne saatetaan päättäjien tiedoksi.

Työryhmä on laatinut ennakkovaikutusten arvioinnin kolmella eri vaihtoehdolla: Vaihtoehdoissa 1 ja 2 Tarvaisten opetus- ja varhaiskasvatustoiminta lakkautetaan ja palvelut siirretään muihin yksiköihin.

Vaihtoehdossa 3 Tarvaisten koulun alueelle sen sijaan rakennetaan uusi yksikkö. Tarvaisten koulun alkuopetus (luokat 1–2), esiopetus ja varhaiskasvatus säilyisivät pienten lasten yksikkönä. 3.–6.-luokkalaisten koulupaikka määräytyisi vaihtoehtojen 1 tai 2 mukaan. Vaihtoehdot ovat tarkemmin tutustuttavissa kunnan verkkosivuilla.

Tarvaisten koulun luokat 1–4 ovat olleet sisäilma-asioista johtuen väistötiloissa Karjalan koulussa viime vuoden alusta alkaen. Tarvaisten alueen 5.–6.-luokkalaiset opiskelevat Laurin koulussa ja Tarvaisten varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminta on järjestetty Vaahteramäen päiväkodissa viime elokuusta alkaen.

Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunta perusti viime lokakuussa pitämässään kokouksessa Tarvaisten tilatyöryhmän. Ryhmän tehtävänä on kartoittaa Tarvaisten koulun ja varhaiskasvatuksen järjestelyjen eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia tulevan päätöksenteon tueksi. Työryhmään kuuluvat: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä (pj), Kai Keppola, Kimmo Karkoinen, Jouko Suominen, Veronika Markkanen, Anita Karppinen, Petri Halminen, Markus Salin, Vesa-Matti Eura ja Susan Porkka. Työryhmä on kokoontunut 14.1.2022 ja 21.1.2022.

Työryhmässä on arvioitu eri vaihtoehtojen vaikutuksia lasten palveluihin Tarvaisissa sekä toimenpiteitä kylän toimintojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Keskusteluissa on tuotu esiin yksityisen palveluntarjoajan mahdollisuutta rakentaa ja järjestää varhaiskasvatus alueella. Kunta ei tällöin järjestäisi varhaiskasvatuspalvelua Tarvaisissa. Mahdolliset yksityiset palveluntarjoajat päättävät kuitenkin itse, onko alueella olemassa yritystoiminnalle riittävää palvelutarvetta.

Katariina Mäkinen-Önsoy