Varsinais-Suomen rahastolla jaossa lähes 1,4 miljoonaa euroa

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakaa tänä vuonna apurahoina lähes 1,4 miljoonaa euroa.

KULTTUURI

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakaa tänä vuonna apurahoina yhteensä 1.390.000 euroa. Haku päättyy torstaina 10. helmikuuta kello 16.

Apurahoja voidaan myöntää Varsinais-Suomessa asuville tai syntyneille hakijoille sekä maakunnassa tehtävään tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen työhön ja muuhun kulttuuritoimintaan.

Varsinais-Suomen rahaston apurahoja myönnetään taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työskentelyyn sekä erilaisten kulttuurihankkeiden kuluihin.

Apurahoja myönnetään myös erityiskohteisiin, joita ovat kotiseututyöhön liittyvät hankkeet, Taidetta kaikille -apurahat sekä maakunnallinen kärkihanke.

Kotiseututyöksi katsotaan esimerkiksi kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeet, kuten kulttuuriperinnön tallentaminen, kulttuuriympäristön esitteleminen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistäminen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikit, näyttelyt ja tapahtumat.

Taidetta kaikille -hankkeisiin on varattu vähintään 20.000 euroa. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta.

Muita suurempi yhteensä 40.000 euron kärkihankerahoitus myönnetään yhdelle tai kahdelle maakunnallisesti merkittäväksi katsottavalle hankkeelle. Kaikkien hankkeiden arvioinnissa katsotaan eduksi, jos hanke tieteen tai taiteen keinoin vahvistaa luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja nimikkorahastoista kaikille tieteen ja taiteen aloille. Osa jakovuorossa olevista nimikkorahastoista jakaa apurahoja vain tiettyihin, lahjoittajien määrittelemiin tarkoituksiin.

Apurahaa haetaan Kulttuurirahaston verkkopalvelussa osoitteessa https://skr.fi/apurahat, josta löytyvät myös tarkat hakuohjeet. Lisätietoja apurahahausta ja infotilaisuudesta löytyy sivulta: https://skr.fi/rahastot/varsinais-suomen-rahasto/varsinais-suomen-apurahat.

Päätökset apurahojen jaosta tekee rahaston hoitokunta asiantuntijoita kuultuaan. Apurahat julkistetaan 24. toukokuuta.

 

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Keskusrahaston haku on lokakuussa ja maakuntarahastoilla on yhteinen hakuaika tammi-helmikuussa.