Paimio ei hyväksy Kelan palvelupisteen lakkauttamista

Paimio ei ole valmis luopumaan Kelan toimipisteestään. Seutusanomien kuva-arkisto.

PAIMIO. Kansaneläkelaitoksen (Kela) läntinen asiakaspalveluyksikkö on pyytänyt Paimion kaupungilta kannanottoa Paimion palvelupisteen lakkautukselle 1. huhtikuuta 2022 alkaen.

Kela perustelee päätösesitystä Paimion keskustassa sijaitsevan palvelupisteen asiakasmäärän vähäisyydellä. Keskiviikkona 19. tammikuuta kokoontunut Paimion kaupunginhallitus kuitenkin katsoi kaupunginjohtaja Jari Jussinmäen ehdotuksesta, että asiakaspalvelulla on Paimiossa merkittävä tarve.

”Korona-aikana on selvää, että asiakaskäyntejä ei juurikaan kerry edes ajanvarauksella, kun kaikessa asioinnissa vähintäänkin suositellaan etäasiointia. Moni palvelun tarvitsija on myös koronan aikana valitettavasti jättänyt palveluja käyttämättä. Kela on erittäin huonosti viestittänyt palvelupisteen aukioloajoista, jolloin asiakkaan on ollut vaikea tulla paikalle oikeaan aikaan. Kun ainoa informaatio netin lisäksi löytyy vain kiinteistön ovesta, se ei keskivertoasiakasta palvele sillä tasolla, kuin pitäisi.”, Paimion kaupungin kannanotossa huomautetaan.

Kelan esityksessä mainitut Turun palvelupisteiden korvaavat palvelut sekä tilapäiset pop up -käynnit Paimiossa kuulostavat kaupunginhallituksen mielestä riittämättömiltä.

”Kulkuyhteyksien osalta on todettava, että Paimio ei kuulu Fölin piiriin. Lisäksi kustannukset liikkumisesta Turkuun ovat merkittävät. On suuri vaara, että asiakaspalvelun puuttuminen Paimiossa syrjäyttää huono-osaisia henkilöitä entisestään. Kelan tulisi siis maksaa liikkumisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti, mikäli palvelua ei ole Paimiossa saatavilla.”, Paimion kaupungista todetaan.

Paimion kaupunginhallituksen hyväksymään ehdotukseen oli myös kirjattu, että pop up -palvelu ei voi korvata palvelupisteen merkitystä.

”Jotta se voisi palvella paimiolaisia, sen tulisi olla säännöllistä ja mielellään viikoittain. Epäsäännölliset tapahtumat eivät palvele asiakkaita, joilla tarve tulee usein melko lyhyellä varoitusajalla. Kaupunki toki pystyy järjestämään tilat esimerkiksi kaupungintalolta.” kaupungin toimittamassa kannanotossa sanotaan.

Katariina Mäkinen-Önsoy