Aluevaalit ovat tärkeät, muista äänestää

MIELIPIDE/ALUEVAALIT

Aluevaalit ovat lähellä, mutta Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräämät tiukat kokoontumisrajoitukset siirsivät aluevaaliehdokkaiden kampanjat someen.

Vaalikampanjoiden kirit käydäänkin tietokoneen ääressä eikä äänestäjien kanssa keskustellen eri tilaisuuksissa.

Suuri joukko ihmisiä, jotka eivät omista tietokonetta eikä it-taitoja, ovat jäämässä vaalien ulkopuolelle. Aluevaalit eivät näytä kiinnostavan suurta yleisöä. Siksi median tulisi informoida ja herättää kiinnostusta aluevaaleista.

Suurista ja meitä jokaista koskettavista asioista on kyse. Vuonna 2023 aloittava Varsinais-Suomen hyvinvointialue on suuri kokonaisuus, Suomen 21:sta hyvinvointialueesta toiseksi suurin. Uusimaa on suurin. Hyvinvointialueellamme työskentelee 20.700 sote-alan työntekijää. Turusta alueelle siirtyy työskentelemään 5.000 työntekijää. Hyvinvointialueen budjetti tullee olemaan noin 2,2 miljardia euroa, kun Turun kaupungin budjetti vuodelle 2022 on 1,18 miljardia.

Varsinais-Suomen 27 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelujen yhdistäminen samaan hyvinvointialueeseen tulee olemaan suuri työ. Esimerkiksi erilaisten potilastietojärjestelmien yhteen saattaminen on vaikeaa.

Tulevan aluevaltuutetun tehtävä vaatii suurien kokonaisuuksien hallintaa. On päätettävä mm. organisaatiosta, lautakunnista ja taloudesta. Ensimmäinen suuri päätös on hyvinvointialueen budjetti vuodelle 2023.

Sote-uudistuksen tarkoituksena on hyvinvointialueiden terveyserojen kaventaminen ja tasapuolinen sote-palvelujen tarjoaminen.

Raskasta, uutta hallintoa ei pidä luoda. Palvelut täytyy järjestää kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti. Vaikka valtio aluksi vastaa sote-alueiden kustannuksista, kulut loppujen lopuksi peritään alueen veronmaksajilta. Jäljelle jäävän kaupungin tai kunnan toimintaan ja kehittämiseen tulee varata riittävät resurssit. Elinvoiman kannalta on tärkeää, että asukkaiden kokonaisverotus ei kasva.

Vaikka uuden hyvinvointialueen toiminnan alkuun saattaminen on haastavaa, alueen asukkaat toivovat silti parempia palveluita. Turussa se tarkoittaa terveyskeskusjonojen lyhentämistä. Hoitoon pääsyn tulee olla nopeampaa. Otetaan yksityiset lääkäriasemat mukaan palvelun tarjoajiksi ja palveluseteli käyttöön.

Hyvinvointialueesta tulee luoda houkutteleva työpaikka lääkäreille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille, jotta nykyinen työntekijävaje saadaan parannetuksi.

Ikäihmisten turvallinen vanhuus kotona mahdollistuu tarjoamalla yksilöllisiä ja edullisia tukipalveluja. Kotihoitoon tarvitaan lisää lähihoitajia. Varsinais-Suomi tarvitsee myös lisää yhteisöllisiä, välimuotoisen asumisen yksikköjä väestön vanhetessa. Koulujen tukipalveluja kuten kuraattoreita, terveydenhoitajia ja psykologeja ei pidä keskittää, vaan niiden tulee edelleen olla tarjolla oppilaiden omilla kouluilla.

Yhteistyöllä ja positiivisella asenteella saadaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue käyntiin ja tarjoamaan asukkailleen laadukkaat terveys- ja sosiaali- sekä pelastuspalvelut

Ulla-Maija Vierimaa (kok.)

Turun kaupunginvaltuutettu

Maakuntavaltuutettu

Vanhusneuvoston jäsen