Turku laajentaa keskustamaista asumista kehysalueille

Asuntorakentaminen kasvusuuntaista

Pihlajaniemestä tulee uusi merellinen ja luonnonläheinen kaupunginosa Turun ydinkeskustan jatkeeksi. Katanpäänpuistosta muodostuu alueen keskeinen kohtaamispaikka. Visualisointi: Tietoa Oy.

Turun kaupungin alueella on rakennettu ahkerasti viime vuosien aikana. Rakennushankkeiden myötä kaupunkiin syntyy, ja on syntynyt uusia kaupunginosia ja kortteleita. Henkilöstöresursseilla ja kahden alueen mallilla vastataan avoinna olevien lupahakemusten jonoon, jota on päässyt muodostumaan viimeisen viiden vuoden aikana rakentamisen kasvusuhdanteesta johtuen.

RAKENTAMINEN. Turussa asuinrakentaminen on hyvässä vireessä. Tämän vuoden puolella haettuja asuinrakennusten uudisrakennuslupia on Turun kaupungin käsittelyssä tällä hetkellä 89, joista 53 koskee pientaloja ja 36 kerrostaloja. Hakuvaiheessa olevia lupahakemuksia on kaiken kaikkiaan reilu 800.

Tänä vuonna myönnettyjä asuinrakennuslupia oli Turussa marraskuun alussa yhteensä 135, joista 98 pientaloja ja 37 kerrostaloja. Asuntoja näihin kohteisiin tulee yhteensä 2 198. Aloitettuja asuinrakennushankkeita on 149, joista 113 pientaloja ja 36 kerrostaloja, joka tarkoittaa 2 263 asuntoa. Keskeneräisiä asuinrakennushankkeita on parhaillaan 284, joista 212 pientaloja ja 72 kerrostaloja. Asuntoja nämä kohteet kattavat 4 504. Valmistuneita asuinrakennushankkeita on 112, joista 99 pientaloja ja 13 kerrostaloja. Näissä kohteissa on yhteensä 818 asuntoa.

Turun kaupungin kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari kertoo keskustamaisen asumisen hankkeista, joita on käynnissä ydinkeskustan kehysalueilla:
– Herttuankulman ja Kirstinpuiston alueet sataman suunnalla ovat jo rakentumassa. Pukkilan alueella on tuore kaava ja rakentamista aloitellaan. Uusia, vielä kaavoitusvaiheessa olevia alueita ovat Itäharjun Voimakatu, Pihlajaniemen alue sekä Uudenmaantien varressa, hautausmaata vastapäätä sijaitsevat kaupungin ja seurakunnan entiset puutarha-alueet, Keskikastari sanoo.
– Sijoittamalla asumista keskustan läheisyyteen pyritään siihen, että asukkailla olisi mahdollisuus liikkua päivittäisiä asiointimatkojaan joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä eikä kaikkeen liikkumiseen tarvittaisi autoa. Tämä on omalta osaltaan myös ilmastoteko! Keskikastari jatkaa.

Asuntorakentamisen lupia on tänä vuonna myönnetty Turussa ennätysmäärä luparuuhkasta huolimatta.
Aurajoki Turussa. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Rakennuslupien suman käsittelemiseksi nopeammalla aikataululla Turku on yksinkertaistanut lupa- ja tarkastuspalvelujen aluejakoa.

Rakentamiseen liittyvien lupien osalta kaupunki on jaettu kahteen alueeseen, Aurajoen toimiessa viitteellisenä jakolinjana. Entisen mallin mukaisesta neljästä alueesta on siis siirrytty kuluvan syksyn aikana kahteen alueelliseen tiimiin, jotka sisältävät lupaneuvonnan, ohjauksen, lupavalmistelun ja katselmukset.

Lupahankkeisiin liittyvissä kysymyksissä asiakas pääsee ottamaan lupaneuvonnan lisäksi yhteyttä alueen ja hanketyypin mukaiseen lupakäsittelijään. Hanketyypit käsittävät sekä uudet rakennukset että olemassa oleviin rakennuksiin suoritettavat laajennus-, muutos- ja purkutoimenpiteet.

Rakennusvalvonnan henkilöstöresurssien vajaus on otettu tosissaan ja tartuttu tuumasta toimeen.

Turun kaupunginhallitus päätti marraskuun ensimmäisessä kokouksessaan kahden lupa-arkkitehdin, lupainsinöörin ja tarkastusinsinöörin virkojen ja lupaneuvojan toimen perustamisesta 1.1.2022 alkaen.

Turun rakennusvalvontapäällikkö Annika Alpin mukaan rakennusvalvonnan vireillä olevien lupahakemusten jono on tällä hetkellä noin kaksinkertainen normaaliin tilanteeseen verrattuna. Resurssien puutteesta johtuen asiakkaita ei ole pystytty palvelemaan tavoitteenmukaisella tavalla.
– Tilanteen tasoittamiseksi on täytetty jo olemassa olevia vakansseja. Lisäksi kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden rakennusvalvonnan vastuualueelle perustetaan ensi vuoden alusta neljä uutta virkaa ja yksi toimi, Alppi sanoo.
– Rakentamisen viimeisen viiden noususuhdanteisen vuoden aikana muodostunutta jonoa pyritään purkamaan ensi vuoden elokuun loppuun mennessä niin, että käsittelyssä olisi kohtuullinen määrä lupahakemuksia, Alppi lisää.

Rakennusvalvonnan sähköistä asianhallintaa kehitetään muun muassa sähköisten asiakirjojen myyntipalvelun osalta. Nykyisin rakennusvalvonnan palveluista on jo 92 % digitaalisia. Sähköisten lupapalvelujen kehittämisellä on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa asioiden etenemistä molemmin puolin, hakemista asiakkaan näkövinkkelistä ja käsittelyä viranomaisen puolelta.
– Etätöihin siirtyminen on vauhdittanut entisestään verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun osuutta, Alppi toteaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

Vilkas asuntorakentaminen toimii Varsinais-Suomessa koko alan veturina. Kaikki rakentamisen sektorit huomioiden maakunnassa rakentamisen tahti on nyt koronapandemiaa edeltäneellä tasolla. Aloitukset ovat kavunneet myös ohi edellisen, neljän vuoden takaisen huipun, kertoo Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus (lokakuu 2021).