Paimiossa valmistellaan uusia asuintonttialueita

Maaseutumaisemaa lähellä keskustaa

Paimiossa myynnissä ja vuokrattavissa olevia asuin- ja yritystontteja voi tarkastella koska tahansa kaupungin sähköisellä tonttikauppasivustolla. Koivulinna (kuvassa) on hyvä esimerkki rakentamattomasta metsäisestä alueesta aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa, joka valjastetaan lähivuosina asuinasutuksen käyttöön. Kuva: Paimion kaupunki.

Koivulinnan suunnittelu on ollut Paimion tavoitteena useita vuosia, koska alue sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Nyt asia on edennyt kaavaluonnoksen esilläolosta ehdotusvaiheen valmisteluun.

PAIMIO. Paimioon rakentuu lähivuosina uusia tonttialueita molemmin puolin kaupungin keskustaa halkovaa Vistantietä sekä Paimion parantolan läheisyyteen. Alueita yhdistää maaseutumaisuus ja metsäisyys, mutta kuitenkin palveluiden ja liikenneyhteyksien hyvä saatavuus.

Ilmestymisalueemme kunnista keräämiemme tietojen perusteella rakentajat ovat kiinnostuneita ensisijaisesti keskikokoisista, asemakaava-alueella sijaitsevasta tonteista, jotka nimenomaan sijaitsevat lähellä palveluita.

Paimiossa muutetaan parhaillaan rakentamatonta metsäaluetta asumiskäyttöön. Lokakuussa valmistuneessa Koivulinnan kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu yhteensä noin 100 uutta asuntoa, joista rivitaloasuntojen osuus on noin 30 % ja erillisten pientalojen osuus noin 40 %. Muu rakennuskanta koostuu esimerkiksi paritaloista.

Alueen eteläosaan on osoitettu korttelialue, johon voidaan rakentaa niin sanottu townhouse-tyyppinen kaupunkipientalo. Tyypillisesti tässä talomallissa 1–2-tasoiset asunnot on kytketty suoraan yhteen paloseinien välityksellä ja jokaisesta asunnosta on suora yhteys kadulle. Rakennustyyppien jakautumisesta ja asuntokoosta riippuen uusia asukkaita yhteensä noin 26 hehtaarin kokoiselle asemakaava-alueelle tulisi yhteensä 300–350.

Koivulinnan kaava-alue sijaitsee Valkojantien ja Kravinkujan peltoaukean välisellä metsäisellä rinteellä, ydinkeskustasta noin yksi kilometri etelän suuntaan.

Alueen eteläkärki rajautuu Kaljalan alueen rivitaloihin ja Terveyskeskuksentiehen. Pohjoisosa ulottuu Koivulinnatien varren asuinkortteliin ja länsiosastaan Paimionjokilaakson kulttuurimaisema-alueeseen sekä Kravinkujan varren avoimeen peltomaisemaan. Alueen reunoilla on pientalojen piha-alueita.

Kaavan valmisteluvaiheen palautteita käsitellään loppuvuoden aikana. Ehdotusvaiheeseen kaava edennee ensi kesänä, jonka myötä nähtävillä olo ajoittuisi alustavan suunnitelman mukaan syksyyn 2022. Kaavan voimaantulo menee vuoden 2023 puolelle.

Ala-Vistalla Vähäjoen alueella, kivenheiton päässä keskustasta sijaitsevan Tiilitehtaan asuinalueen varauksia voi nyt jo tehdä Paimion kaupungin tonttikauppa-verkkosivustolla tai kau­pun­gin­vi­ras­ton palvelupisteessä. Sen sijaan Hanhijoen tontit tulevat varattaviksi helmikuussa 2022 sähköisessä tontinhakujärjestelmässä ja paikan päällä kaupunginvirastolla.

Lisätietoa sekä tarkan listauksen vapaista sekä varaukseen tulevista tonteista saa kaupungin nettisivuilta.

Katariina Mäkinen-Önsoy