Fingerroosin säätiö on toiminut 10 vuotta ylisukupolvisella työotteella – Löytävä työ Vakka-Suomessa etenee

Ikäihmisten palvelutarpeisiin vastaavalle toimintamallille haetaan jatkorahoitusta

Ikäihmisten palvelutarpeisiin vastaavalle Löytävä vanhustyö -toimintamallille haetaan jatkorahoitusta. Kuva: Eliisa Laine.

Kymmenvuotisjuhliaan viettävä Fingerroosin säätiö tuottaa palveluja tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Haastattelussa muun muassa Laitilan kaupungin ikäihmisten palveluissa työskentelevä geronomi Petra Vuorio ja sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, joiden mukaan kumppanuus järjestön ja kaupungin välillä on osoittautunut toimivaksi.

SENIORIT. Turussa kehitetty Löytävä vanhustyö kuuluu kymmenvuotista taivaltaan tänä vuonna viettävän Fingerroosin säätiön toiminnan kulmakiviin. Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tukee nuoria ja perheitä ja tarjoaa yksilö- ja pienryhmätoimintaa. Työtä tehdään toinen toisilta oppien sukupolvet yhdessä -periaatteella.

Fingerroosin säätiö 10-vuotisjuhlatilaisuudet näkyivät marraskuussa sekä kahvituksilla Löytävän vanhustyön toimipisteissä että verkkoseminaarin muodossa. Webinaarissa syvennyttiin Varsinais-Suomen Löytävän vanhustyön ajankohtaisiin asioihin.

– Löytävä vanhustyö pyritään laajentamaan pienin askelin maakunnalliseksi palveluksi. Tarkoituksena on löytää palvelujärjestelmän ulkopuolelle jääneitä ikääntyneitä asiakkaantahtisen ja räätälöidyn avun piiriin, vanhustyön asiantuntijat Päivi Maisila ja Heidi Raussi Fingerroosin säätiöstä kertovat Löytävän työn keskeisistä tavoitteista.

Löytävästä vanhustyöstä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Laitilassa.

Laitilan kaupungissa ollaan tyytyväisiä järjestöyhteistyöhön, joka on poikinut paitsi uusia toimintamuotoja myös lisäkäsiä ikäihmisille tarjottaviin palveluihin. Kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas ja ikäihmisten palveluissa työskentelevä geronomi Petra Vuorio näkevät, että Löytävästä vanhustyöstä hyötyvät kaikki osapuolet.
– Itsekseen asuville ikäihmisille tarjoutuu näin mahdollisuus osallistua matalan kynnyksen toimintaan. Vaikka kaupunki onkin neutraali toimija, järjestö saattaa asiakkaasta tuntua helpommin lähestyttävältä taholta. Lisäksi näkyvä ja tiivis yhteistyö tekee järjestön toimintaa tutuksi kaupungin asukkaille.

Ilman Fingerroosin säätiön Löytävä vanhustyö -toimintamallia palveluita ei olisi heidän mukaansa saatavilla Laitilassa nykyisellä laajuudella.
– Ennaltaehkäisevä toiminta sekä laaja-alainen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tärkeää. Työllä pystytään edistämään arvokasta vanhuutta ja toimintakyvyn säilyttämistä, toteaa Ahokas.
– Toiminnalla tuetaan avuntarvitsijan omatoimisuutta ja rohkeutta vaikuttaa omiin asioihinsa. Asiakkailta saamamme palaute on samassa linjassa havaintojemme kanssa siitä, että toiminta on tuonut ikäihmisille muun muassa itsevarmuutta sosiaalisiin tilanteisiin, lisää Vuorio.

Löytävää vanhustyötä on juurrutettu täydentämään Laitilan julkisia palveluja jo reilun kolmen vuoden ajan.

Kuntakumppanuuden alussa käynnistettiin yksilöasiakastyö vuoden 2018 elokuussa. Siitä lähtien palvelutarpeen arviointeja on tehty yhdessä Fingerroosin säätiön kanssa. Löytävään työhön vanhukset ohjautuvat usein huoli-ilmoituksen kautta. Yhteyttä voi ottaa myös ikäihminen itse tai hänen läheisensä.
– Yksilöasiakastyö sisältää esimerkiksi kotikäyntejä, saattamista harrastuksiin, apua Kela-asiointiin sekä tiedonvälitystä muun muassa palvelubussin liikennöinnistä, Petra Vuorio sanoo.

Ryhmätoiminnot Laitilassa alkoivat vuonna 2019 kevään ja kesän aikana.
– Tuona keväänä kaupungin työntekijöistä valmistui kaksi työntekijää ja Löytävästä kaksi ohjaajaa. Hiljattain valmistui kaupungilta ja seurakunnalta kaksi ohjaajaa lisää, mikä oli erittäin tervetullutta, koska Pilke-porukkamme kokoontuu joka viikko ympäri vuoden. Nyt saamme sijaisia lomien ajaksi, Vuorio kertoo.
– Se on erittäin tärkeää pilkeläisen kannalta, että pääsee jutustelemaan kerran viikossa oli vuodenaika mikä tahansa. Tauot nimittäin voisivat nostaa kynnystä osallistumiseen, jatkaa Vuorio.

Pilke®-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa.

Toiminta on tarkoitettu ikääntyneille, +60-vuotiaille, joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Vertaistukitoimintaa Fingerroosin säätiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin kotihoidon ja Sininauhaliiton kanssa. Pilke-porukoita on tällä hetkellä Laitilan lisäksi Uudessakaupungissa, Raumalla, Turussa, Raisiossa, Kaarinassa, Liedossa, Helsingissä ja Espoossa. Lisäksi Mynämäessä on käynnistymässä uusi Pilke-porukka.

Toisena ryhmätoiminnan muotona on Laitilassa, Turussa ja Uudessakaupungissa ollut Tarina, jota sen sijaan vedetään vapaaehtoisvoimin. Tarinaryhmä on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Kaikki Löytävän vanhustyön toiminta on maksutonta.

Löytävän vanhustyön asiakkaiden keskuudessa yhteisenä nimittäjänä on usein yksinäisyys.

Pandemiaan liittyvät rajoitustoimenpiteet eivät ole ainakaan helpottaneet iäkkäiden henkilöiden arkea, kun sosiaaliset kanssakäymiset on pitänyt pitää minimissään.
– Löytävässä vanhustyössä meillä oli myös taukoja, onneksi ei kuitenkaan kovin pitkiä, ja kesällä päästiin onneksi tapaamaan ulkotiloissa. Pilkeläisiin pidettiin yhteyttä myös puhelimitse. Siitä jäivät elämään Pilkepähkinä-visakysymykset, joita pilkeläiset toivovat heille edelleen lähetettävän tekstiviestillä tai WhatsAppissa, geronomi Petra Vuorio iloitsee ja toivoo toiminnalle jatkuvuutta.

Fingerroosin säätiön vapaaehtoistyön koordinaattori Annika Sabell kertoo kehitteillä olevasta vapaaehtoistyön konseptista, jonka keskiössä ovat syrjäytymisvaarassa olevat ikääntyneet. Pilotti käynnistyy vuoden 2022 aikana, mikäli toiminnalle saadaan rahoitus.
– Tuki on suunnattu Löytävän asiakkaana oleville ikääntyneille. Toiminnassa keskeistä on lämmin ja kiireetön kohtaaminen sekä ymmärrys asiakkaan haastavasta elämäntilanteesta. Tavoitteena on saada yhä enemmän ikäihmisiä, vapaaehtoisia ja sote-alan opiskelijoita mukaan toiminnan kehittämiseen, Sabell toteaa.
– Mallissa Löytävät voivat suunnata resurssejaan enenevässä määrin ammatillisen avun tarjoamiseen ja lisäämiseen, koska työn rinnalla toimii asiakkaalle yksilöllisesti valittu vapaaehtoinen, Sabell lisää.

Fingerroosin säätiö saa toimintaan rahoitusta STEA-avustuksena, ja myös kumppanuussopimuksen solmineet kunnat tukevat toimintaa. Vakka-Suomen levittämishankkeelle on saatu vuosina 2018–2021 STEA:n hankerahoitusta. Jatkon varmistamiseksi on tehty aiesopimus, jossa Vakka-Suomen Löytävä vanhustyö yhdistettäisiin jatkuvarahoitteiseen Turun Löytävään vanhustyöhön. Tieto avustuksen jatkosta tulee joulukuun aikana.

Kymmenvuotisjuhliaan tänä vuonna viettävä Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö sr on rekisteröity vuonna 2011.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

Joka kuukausi Laitilassa järjestettävä +65-vuotiaille suunnattu tapahtuma syntyy kaupungin ikäihmisten palveluiden ja Laitilan Vanhaintuki ry:n yhteistyönä. Seuraavaksi ohjelmassa on torstaina 2. joulukuuta kello 11 alkava jouluinen kirkkotapahtuma. Sisäänpääsyyn vaaditaan koronapassi.