Åbo Akademin säätiö myy Rettigin tupakkatehtaan Turun kaupungille

Hämeenkadun ja Nunnankadun varressa sijaitsevan Rettigin vanhan tupakkatehtaan tiloissa on viime vuosina toiminut ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia. Seutusanomien kuva-arkisto.

TURKU. Åbo Akademin säätiö ja Turun kaupunki ovat tänään 15. joulukuuta allekirjoittaneet kauppakirjan Rettigin tupakkatehtaasta. Turun kaupunki ostaa 12 miljoonalla eurolla useita rakennuksia käsittävän kiinteistön osoitteessa Nunnankatu 4. Rettigin kiinteistö kattaa 9 000 neliömetrin kiinteistöomaisuuden.  Aloite Åbo Akademin säätiön omistaman kiinteistön ostamiseen tuli Turun kaupungilta. Kaupungin on tarkoitus kehittää kiinteistöstä kulttuuritalo. Kauppaa käsiteltiin 18.10. kaupunginvaltuustossa, jossa päätettiin Rettigin kiinteistön ostosta ja hankintaa varten perustettavasta kiinteistöyhtiöstä. Päätös on myös strategisesti merkittävä Turun kaupungille, sillä se mahdollistaa Vanhankaupungin kehittämisen yhtenä kokonaisuutena. – Olemme tyytyväisiä, että juuri Turun kaupunki ottaa haltuunsa Rettigin kiinteistön kulttuuritalon luomista varten ja kehittääkseen historiallisesti merkittävää korttelia, sanoo Åbo Akademin säätiön toimitusjohtaja Lasse Svens.
– Kiinteistön käyttötarkoitus tulee jatkossakin olemaan linjassa säätiön arvojen kanssa, mistä luonnollisesti olemme iloisia, jatkaa Svens.  Säätiö on omistanut kiinteistön vuodesta 1986 saakka. Kiinteistö hankittiin Åbo Akademin tilantarpeen turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä sekä ruotsinkielisen yläkoulu- ja lukio-opetuksen keskittämisen mahdollistamiseksi Turun keskustaan. Åbo Akademi toimi tiloissa vuoteen 2004 saakka ja Åbo Hemslöjdslärarinstitut sekä Åbolands vårdutbildning toimivat tiloissa vuosina 1986–1996. Ab Yrkeshögskolan Sydväst – nykyisin Yrkeshögskolan Novia – oli yksi pääasiallisista vuokralaisista vuosina 1997–2017, minkä jälkeen tiloja on vuokrattu satunnaisesti eri toimijoille.  Kun Yrkeshögskolan Novia muutti Gadolinian kortteliin, päätti Åbo Akademin säätiö myydä Rettigin kiinteistön. Säätiö on käynyt keskusteluja kiinnostuneiden ostajien kanssa syksyn 2021 aikana.  – Kiinteistön myyminen on osa sijoitusstrategiaamme vähentää kiinteistöomistusta, jotta voimme panostaa aktiivisiin sijoituksiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että kiinteistö saa uuden omistajan, sillä se on ollut myynnissä jo pidemmän aikaa, toteaa Svens.

Tiistaina 7.12. kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että Rettigin kiinteistön kiinteistöyhtiön rinnalle perustetaan yleishyödyllinen yhtiö Turun Taiteen talo Oy. Sen tehtävänä on Taiteen talo -konseptin luominen, siihen liittyvä kehittämistyö sekä yhteistyö taidekentän ja muiden tahojen kanssa.

Turun Seutusanomat

 

 

Tiesitkö?

Turun kaupunki perustaa Taiteen talo -konseptin sisällölliseen kehittämiseen kaupungin kokonaisuudessaan omistaman yleishyödyllisen yhtiön, jonka nimeksi tulee Turun Taiteen talo Oy, Konstens hus i Åbo Ab. Strategisen yhtiön tehtävänä on edistää ja tukea Turussa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa, taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllisyyttä ja elinkeinoa sekä kehittää ja organisoida Taiteen talo -konseptia. Yhtiöjärjestys mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja laajentamisen myös muihin kohteisiin.

Turun Taiteen talo Oy:lle nimetään seitsenjäseninen hallitus, jonka jäsenistä kaksi olisi virkamiestä, kaksi luottamushenkilöä ja kolme edustaisi kulttuurikenttää. Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan. Vuokralaisvalinta toteutetaan käyttäen läpinäkyvää menettelyä ja kaupalliset toimijat valitaan neuvottelujen kautta.

Turun kaupungin avustus ja sitä koskeva sopimus Turun Taiteen talo Oy:n kanssa tuodaan päätettäväksi myöhemmin.

Turun kaupunki on hakenut Taiteen talon toimintakonseptin kehittämiseen EU-rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Päätöstä odotetaan joulukuun aikana. Aiesopimuksilla hakemuksessa on mukana Taidekahviot-verkostosta 20 organisaatiota, Pro Manilla -säätiö sekä useita muita yhteistyökumppaneita. Konseptin jatkosuunnitelman tarkentaminen tuodaan päätettäväksi, kun rahoituspäätös on tiedossa.