Turun Hämeenkatu strategisen kehittämisen keskiössä

Vanhankaupungin kehittämistoimenpiteet etenevät Turussa

Hämeenkadun ja Nunnankadun varressa sijaitsevan Rettigin vanhan tupakkatehtaan tiloissa on viime vuosina toiminut ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia. Seutusanomien kuva-arkisto.

Turun kaupunginhallitus vahvisti 22. marraskuuta Vanhankaupungin strategisen kehittämishankkeen tavoitteet ja konkreettiset kehittämisen toimenpiteet. 

TURKU. Hämeenkatuun ja Nunnankatuun rajautuvalla alueella sijaitsevaan Rettigin tupakkatehtaana tunnettuun kiinteistöön ollaan valmistelemassa Taiteen talo -kokonaisuutta. Turun kaupungin puolelta lokakuussa tehty ostopäätös liittyy laajempaan kokonaisuuteen, joka on kirjattu muun muassa keväällä valmisteltuun pormestariohjelmaan.

Vanhan Suurtorin läheisyydessä sijaitsevan Rettigin kiinteistön ja tontin sekä pihapiirin kaikkien rakennusten siirtymisellä Turun kaupungin omistukseen on vahva strateginen rooli. Se mahdollistaa Turun kaupungin kansliapäällikön Tuomas Heikkisen mukaan Vanhankaupungin kokonaisvaltaisen kehittämisen, koska Rettigin kiinteistön oston myötä Vanhan Suurtorin kiinteistöjen omistajuus olisi kokonaisuudessaan kaupungilla.

Heikkinen ei pidä yhtään vähemmän merkityksellisenä sitä seikkaa, että tällaisen kokonaisuuden hankinta ja valjastaminen kulttuurin käyttöön, keskellä kaupunkia, saavutettavalla sijainnilla, tekee hyvää myös kaupungin imagolle.
– Yhteisinä tavoitteina ovat vanhankaupungin elävöittäminen, taiteen ja luovien alojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen, yhteistyö muiden alueen toimijoiden kuten esimerkiksi yliopistojen kanssa sekä kansainvälinen toiminta, Heikkinen sanoo.

Vanhankaupungin alueen kehittämistä tehdään jatkossakin laajassa yhteistyössä.

Eri toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa tehtävää osallistavaa työtä tukemaan perustetaan alueen kehittämistyötä ohjaava yhteistyöryhmä.

Alueen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Turun strategiaan, keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteisiin, keväällä julkaistuun Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelmaan sekä sen tekemisen aikana käytyihin kokouksiin ja keskusteluihin asiantuntijoiden, alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Taiteiden talo tai Taiteen talo, suunnitteluvaiheessa monialaisen kulttuurielämän keitaasta on käytetty kahta eri nimeä, linkittyy jollain tavalla lähes kaikkiin pormestariohjelman kärkihankkeisiin.

Varsinais-Suomen läänintaiteilija Annika Dahlsten Taiteen edistämiskeskuksesta kertoo, että kokonaisuuden nimi tarkentuu, kunhan toiminta pääsee alkuun.
– Taiteen talo on kaikkien taiteenlajien koti, joka ei erottele eikä luokittele. Nimi kuvaa kentän yhteneväisyyttä ja taiteen kokoavaa voimaa, Dahlsten toteaa.
– Tulevaisuuden hahmottelu tarvitsee vuoropuhelua ja yhteistyötä, me olemme tekemässä tätä osallistamalla ja vuorovaikutuksessa. Taiteen talo koskettaa laajasti kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja, ei pelkästään taiteen ja kulttuurin kenttää, lisää Dahlsten.

Vanhankaupungin alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma, joka antaa osaltaan suuntaviivat myös Vanhan Suurtorin alueen kehittämistyölle. Turun kaupunginhallitus vahvisti 22.11. pitämässään kokouksessa Vanhankaupungin strategisen kehittämishankkeen tavoitteet ja konkreettiset kehittämisen toimenpiteet. Keskeisenä tavoitteena on tehdä Turun Vanhankaupungin alueesta kansainvälisesti ja paikallisesti tunnettu ja kiinnostava yhtenäinen kokonaisuus.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Kulttuurin oma strategia Kerro kantasi -palvelussa

Turun kaupunki kutsuu asukkaat ja eri sidosryhmät mukaan laatimaan Turun yhteistä Kulttuurilupausta. Syksyllä 2021 käynnistyneen Kulttuurilupaus-työn lopputuloksena syntyy taiteen, kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin yhteinen strateginen ja visionäärinen näkymä vuoteen 2029 asti. Kulttuurilupausta laaditaan laaja-alaisesti yhteistyössä ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Kerro kantasi -kysely auki 10.11.–6.12. kerrokantasi.turku.fi/kulttuurilupaus -osoitteessa. Ensimmäinen avoin Kulttuurilupaus-tilaisuus pidettiin 24.11. keskiviikkona, seuraava tilaisuus on 1.12. kello 14–17. Tilaisuuteen voi ennakkotiedoista poiketen osallistua vain etänä muuttuneen koronatilanteen vuoksi. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki löytyvät Turun kaupungin nettisivuilla.

Katariina Mäkinen-Önsoy