Raision varhaiskasvatuksen palveluverkkoa uudistetaan

Raision varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämistyön myötä esimerkiksi Kaanaan päiväkodissa (kuvassa) on edessä muutosten ajat, ainakin laajennuksen muodossa. Tulevaisuuden suunnittelun pohjana käytettäneen A-mallia, jossa Kaanaan esikoululaiset siirtyisivät uuteen Tahvion ja Kaanaan yhteiseen 0–4-luokkalaisten kouluun 2020-luvun lopulla. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

RAISIO. Raision kaupungintalolla järjestetään 18.10. kello 18–20  keskustelutilaisuus, jonka aiheena on Raision varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen. Palveluverkolle on tarkoitus syksyn aikana valita malli, joka luo pohjan muun muassa tulevaisuuden päiväkotien määrälle ja sijainneille. 

Palveluverkkoselvityksessä esitetään lapsimäärän kehityksen ja tilojen tarpeen perusteella neljää vaihtoehtoista palveluverkkomallia. Päätöksenteon pohjana on myös lapsi- ja henkilöstövaikutusten arviointi.

Mikäli sivistyslautakunta hyväksyy palveluverkkoselvityksen sekä selvityksessä esitellyn mallin A tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi 19. lokakuuta pidettävässä kokouksessa, etenee asia kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Raision kaupungin verkkosivuilla on vielä parin päivän ajan katsottavissa tallenne varhaiskasvatuksen tulevaisuutta ja Tiedonpuiston koulun eli 5–9-luokkalaisille tarkoitetun yhtenäiskoulun hanketta käsitelleestä etätilaisuudesta, joka järjestettiin 6.10. Teams Live -alustalla.

 

Katariina Mäkinen-Önsoy