Laitila lähti mukaan antirasistiseen kampanjaan

Olen Antirasisti -hankkeen tarkoitus on reagoida arkihäirinnän kokemuksen yleisyyteen, syrjintäkokemuksiin työelämässä, nuorten yhteiskunnallisen kuuluvuuden kokemuksen heikkenemiseen sekä nuorten luottamuksen heikkenemiseen viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan.

LAITILA.

 

Laitilan kaupunki on lähtenyt mukaan Oikeusministeriön aloittamaan Olen Antirasisti -nimiseen kampanjaan. Sen tavoitteena on torjua etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa rasismia, syrjintää ja häirintää Suomessa. Sillä halutaan myös aktivoida ihmisiä ja organisaatioita tekemään aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 

Laitilan kaupunginjohtajan Lauri Katteluksen mukaan kampanja sopii hyvin Laitilan arvoihin.

 

– Kampanja tuli hyvään kohtaan, kun olemme tekemässä kaupungin strategiatyötä. Aiheena tämä on aina ajankohtainen ja sopii kaupungille, hän kertoo.

 

Laitila on kampanjassa mukana niin, että se ottaa antirasismin mukaan kaupungin uuden strategian työstämisessä. Kaupunki valmistelee uutta strategiaa tänä syksynä ja valtuusto hyväksyy sen joulukuun kokouksessaan. Strategian valmisteluvaiheessa kaupunki kerää kyselyn muodossa luottamushenkilöiltä, henkilöstöltä ja kuntalaisilta näkemyksiä muun muassa siitä, miten rasismin ja syrjinnän vähentäminen saadaan strategiaan Laitilan näköisellä tavalla.

 

Strategian lisäksi kaupunki järjestää tammi-helmikuussa konkreettisen tapahtuman tai tempauksen.

 

– Ideointeja siitä on jo ollut, mutta vielä ei ole mitään tarkkaa päätetty. Tällä hetkellä hahmotellaan ja myöhemmin ilmoitetaan tapahtumasta lisää, Kattelus sanoo.

 

Vuoden 2019 tilaston mukaan ulkomaalaistaustaisten osuus Laitilan väestöstä on noin 7,7 prosenttia ja väestöstä yli 750 henkilöä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Rasismin ja syrjinnän ehkäisy on tärkeä teema Laitilalle itseisarvoisesti, mutta kaupunki haluaa lisäksi pitää huolta jokaisesta asukkaasta ja pitää heistä kiinni. 

 

Katteluksen mukaan kaupunki pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan myös kampanjan jälkeen.

 

– Tällaiset kampanjat muistuttavat tärkeistä asioista, jotka pitää huomioida kaupungin toiminnassa. Pidämme niitä esillä sitä kautta.

 

 

Liisa Kallio