Käyttötarve ratkaisee auton valinnassa

Energiatehokkaampia käyttövoimia tarjolla

Uutta kulkuneuvoa hankkiessa kannattava valinta on käyttötarkoitukseen sopiva, mahdollisimman uusi ja vähän kuluttava malli. Kuva: Liikenneturva / Kaisa Tanskanen.

Ympäristön ja energiankulutuksen kannalta järkevimpään vaihtoehtoon päätyy valitsemalla auto käyttötarpeen mukaan. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on tarjolla runsaasti, ja niihin liittyvät lataus- ja tankkauspisteiden verkostot laajenevat jatkuvasti. 

AUTOT JA LIIKENNE. Yksityisautoiluakin on mahdollista tarkastella ympäristöystävällisemmästä näkökulmasta. Kun kuluttaja valitsee autonsa käyttötarkoituksen mukaan, henkilökohtaista hiilijalanjälkeä voi pienentää monenlaisin keinoin.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat tärkeitä avainsanoja, kun puhutaan kasvihuonekaasupäästöiltään vähäisemmästä ja energiatehokkuutta tavoittelevasta autoilusta.
– Käyttövoimavalikoimaa on täyssähköautoista biokaasu- ja korkeaseosetanolikäyttöisiin eli flexfuel-autoihin sekä lataushybrideihin. Kaasuautoista puhuttaessa ympäristötietoinen autoilija voi tankata biokaasua fossiilisen maakaasun sijaan, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Outi Ampuja toteaa.
– Jos harkitsee uuden auton ostoa ja haluaa valita ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon, kannatusta saa täyssähköauto, sillä se on CO₂-elinkaaripäästöiltään alhaisella tasolla. Sen etuihin kuuluvat lisäksi lähipäästöttömyys ja hiljaisuus, hän jatkaa.

Uusi täyssähköinen auto tuottaa elinkaaripäästöjä noin 56 % vähemmän kuin vastaavanlainen, uusi bensiinikäyttöinen auto. Luku perustuu Suomen Ilmastopaneelin Autokalkulaattoriin, jossa CO₂-elinkaaripäästöt on laskettu keskikokoisella autolla, jolla ajetaan vuosittain 14 000 km ja jota pidetään 12 vuotta.

Uusiutuvaa energiaa voi hyödyntää monessa kulkumuodossa.

Tarjolla on niin korkeaseosetanolia ja biokaasua kuin uusiutuvaa dieseliäkin. Latauspisteiden verkosto laajenee vauhdilla, ja ladattavien hybridien suosio on ollut kasvussa jo pidemmän aikaa.
– Ladattava hybridi on hyvä vaihtoehto, mikäli vaikka työmatka on sen pituinen, että sen voi ajella sähköllä, Outi Ampuja sanoo.

Auton voi myös muuttaa ympäristöystävällisemmäksi muuntamalla fossiilisilla käyttövoimilla toimivan kulkuvälineen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.
– Traficomilta voi hakea sekä muuntotukea että täyssähköauton hankintatukea, Ampuja kertoo.

Hankinta- ja konversiotuet ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 6. toukokuuta. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Vertailua voi tehdä autokalkulaattori.fi:ssä.

Autokalkulaattori vertailee eri käyttövoimilla toimivien henkilöautojen elinkaarisia CO2-päästöjä ja kustannuksia auton käyttöaikana ja Traficomin autovertaamosivulla uusien henkilöautojen kulutusta, päästöjä ja hintaa. Vaihtoehtoisista käyttövoimista tietoa löytyy Aja vaihtoehtoa -sivustolta sekä liikennefakta.fi:stä.

Liikennefaktasta selviää esimerkiksi, että vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikennekäytössä olevista henkilöautoista oli kesäkuun 2021 lopussa noin 3,4 %. Bensiinikäyttöisten autojen vastaava osuus oli 69,0 % ja dieselien 27,6 %.

Suunta on kuitenkin positiivinen: Täyssähköautojen määrä on viimeisen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut ja ladattavien hybridien määrä kasvanut 85 %. Kansallisessa ohjelmassa liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkoksi esitetty välitavoite sähkökäyttöisten autojen määrästä vuodelle 2025 (100 000 henkilöautoa) tavoitetaan hyvissä ajoin tällä kasvuvauhdilla.

Autoilu on siis muuttumassa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan, kun bensa- ja dieselkäyttöisten kulkuneuvojen rinnalle nousee uusia käyttövoimavaihtoehtoja. Liikenteen ympäristötavoitteet huomioiden useat autonvalmistajat satsaavat tänä päivänä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimiviin automallistoihin.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• EU-lainsäädännön mukaan Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

• Keinoina ovat mm. liikennesuoritteeseen vaikuttaminen yhdyskuntasuunnittelun keinoin ja myös autokannan muuttaminen siten, että entistä useampi auto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla.

• Henkilöautojen osalta vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivilla autoilla tarkoitetaan täyssähköautoja, ladattavia hybridejä, kaasuautoja ja korkeaseosetanoli- eli flexfuel-autoja.

• Liikenne aiheuttaa noin viidesosan maan kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu tieliikenteestä.

• Tieliikenne on Varsinais-Suomen suurin päästölähde (27 %, SYKE). Osuus on samaa luokkaa kuin koko maan tasolla.