Leader Ravakan kysely nuorille: Hyvinvoinnin edistäminen tärkeimpiä kehityskohteita

Nuorten mielipiteitä kartoitettiin osana Leader Ravakan uuden paikallisen kehittämisohjelman valmistelua. Ravakan uusi strategia tulee määrittämään, mitä Ravakka voi jatkossa alueella rahoittaa ja kehittää. Strategiavalmistelussa pyritään kartoittamaan mahdollisimman laajalti paikallisten ihmisten mielipiteitä, ja Ravakalle on tärkeää saada nuortenkin ääni kuuluviin. Kuva: Leader Ravakka.

Ravakan uusi strategia tulee määrittämään, mitä Ravakka voi jatkossa alueella rahoittaa ja kehittää.

NUORET. Leader Ravakan toteuttamassa kotiseudun kehittämistarpeisiin liittyvässä kyselyssä selvisi, että yli puolet (58 %) vastanneista nuorista nosti tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista kertoi voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa.

Kyselyyn vastasi touko–kesäkuun aikana 243 nuorta Laitilasta, Mynämäestä, Pyhärannasta, Uudestakaupungista, Vehmaalta, Eurajoelta, Raumalta sekä muutama nuori myös naapuripaikkakunnista. Vastaajista suurin osa (64 %) oli 15–19 -vuotiaita. Vastauksia saatiin myös alle viisitoistavuotiailta ja muutamalta yli 30-vuotiaaltakin.

Kyselyyn vastannut mynämäkeläinen Julia, 16, kertoo olevansa huolestunut nuorten jaksamisesta, varsinkin korona-aikaan. Hän tietää, että monille on ollut todella raskasta olla kotona ja näkemättä ystäviä edes koulussa. Myös laitilalainen Emma, 17, on huolissaan ja kokee, että alueelta puuttuu taho, joka ottaisi asiasta vastuuta.

Toiseksi kehityskohteeksi nousivat nuorten kokoontumistilat (54 %), ja kolmanneksi suosituimmaksi nuorten harrastusmahdollisuudet (53 %). Julia näkee tilojen puutteen haasteellisena. Hänen mukaansa Mynämäessä ei ole oikein muuta paikkaa kuin nuorisotalo, joka sekin on auki vain muutaman kerran viikossa. Emma kokee, että Laitilassa harrastusmahdollisuuksia nuorille löytyy tällä hetkellä kohtuullisen hyvin, mutta erikoisempia lajeja saisi myös olla tarjolla.

Kyselyn mukaan miltei kolme neljäsosaa Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorista voisi ainakin harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa.

Nuorten mielipiteitä kartoitettiin osana Leader Ravakan uuden paikallisen kehittämisohjelman valmistelua. Ravakan uusi strategia tulee määrittämään, mitä Ravakka voi jatkossa alueella rahoittaa ja kehittää. Strategiavalmistelussa pyritään kartoittamaan mahdollisimman laajalti paikallisten ihmisten mielipiteitä.
– Meille on erittäin tärkeää kuulla suoraan nuoria ja saada myös heidän ääntään kuuluviin Leader-työssä ja tulevaisuuden linjoja vetäessä. Tarvitsemme nuoria, kun rakennamme alueen tulevaisuutta, kertoo Ravakan nuorisotyöryhmää koordinoiva ja strategiaa valmisteleva Juuliska Seikola.

Ravakka on jo useamman vuoden pyrkinyt omalta osaltaan parantamaan nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa. Ravakan alueen nuorista koostuva nuorisotyöryhmä perustettiin 2019.

Nuorisotyöryhmä päättää nuorten omille projekteille tarkoitetusta NuorisoLeader-rahoituksesta. Jokainen alueella toimiva nuori voi hakea NuorisoLeaderiä. Rahoitusta voi saada esimerkiksi harrastusvälineiden hankkimiseen, tapahtumiin tai vaikka oman kesätyöpaikan perustamiseen. Tuen suuruus on noin 100–500 euroa. Erityisen hyvään projektiin tukea voi saada jopa 1 500 euroa. NuorisoLeaderiin pätee sama yleishyödyllisyyden periaate, kuin muuhunkin Leader-rahoitukseen.

Seutusanomat Vakka / Turun Seutusanomat