Saavutettavuus ja esteettömyys ohjaavat äänestyspaikkojen sijoittelua

Kuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu 8.6. asti – vaalipäivä on 13.6.

Äänestyspaikan saavutettavuuden lisäksi Vakka-Suomen kunnissa on huomioitu esteetön äänestyskoppi tai särmillä peitetty erillinen pöytä. Kuva: Anja Nuppumäki / Kustavi.

Äänestykselle optimaalisimmat paikat pyritään kunnissa osoittamaan rakennuksen saavutettavuuden ja puitteiden esteettömyyden kannalta. Seutusanomat kysyi ilmestymisalueensa keskusvaalilautakunnilta näiden tavoitteiden toteutumisesta äänestyspaikoilla.

Tiesitkö?

Oikeusministeriön kuntien keskusvaalilautakunnille osoittamassa vaalikirjeessä on mainittu muun muassa, että äänestyspaikalla mahdollisesti olevat kynnykset ja portaat on varustettava esimerkiksi sellaisella luiskalla, että rollaattoria tai sähkökäyttöistä pyörätuolia käyttävä henkilö pääsee esteettä äänestystilaan. Pyörätuolia käyttäviä henkilöitä varten tulisi myös olla äänestyskoppi, johon pyörätuoli mahtuu, tai irrallinen kirjoitusalusta varustettuna suojuksella, jonka turvin äänestäjä voi muiden näkemättä täyttää äänestyslippunsa.

KUNTAVAALIT. Tasavertaisia kuntalaisoikeuksia edistäen julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja tilat esteettömiksi. Saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota näin ollen myös kuntavaalien äänestyspaikoilla, sekä ennakkoon äänestäessä että varsinaisena vaalipäivänä 13. kesäkuuta.

Äänestyspaikat sijaitsevat Kaarinassa, Kustavissa, Laitilassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Pyhärannassa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa, Taivassalossa, Turussa, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla pääosin kuntien omistamissa julkisissa rakennuksissa, jotka ovat siis lähtökohtaisesti esteettömiä.

Kaarinan hallinnon palvelupäällikön Juuso Kallion mukaan vaalipäivänä kaupungissa on kuusi äänestyspistettä. Jokaisella paikalla on käytössä matalampi / esteetön äänestyskoppi, samoin kuin ennakkoäänestyspaikoillakin.

Kustavin kunnan keskusvaalilautakunnasta Anja Nuppumäki kertoo, että äänestys tapahtuu kunnanvirastolla, jonne on esteetön pääsy. Pyörätuolilla kulkevia varten on ulkorappujen vieressä liuska, mitä pitkin pääsee ovelle.
– Äänestys tapahtuu valtuustosalissa, jossa on äänestyskopin lisäksi pyörätuolia käyttäville näkösuojallinen pöytä, jonka viereen pääsee äänestämään. Pöydällä on näkösuoja, ja valtuustosaliin pääsee vain yksi äänestäjä kerrallaan, Nuppumäki lisää.

Laitilan keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimivan hallintosihteeri Jaana Suomisen mukaan äänestyspaikoille pääsee suoraan katutasosta.
– Äänestäjien käyttöön on myöskin varattu pyörätuoli ja rollaattori. Äänestys voidaan tarvittaessa järjestää erillisellä pöydällä, jossa on irrallinen särmi peittämään näkyvyyden, Suominen sanoo.

Liedon hallintopalvelujen toimialajohtaja Rauno Peltola kertoo, että kunnan äänestyspaikkojen esteettömyys on järjestetty varsin hyvin.
– Poikkeuksena on ehkä yhden koulun äänestyspaikka, jonne pyörätuolilla kulkemisen järjestäminen vaatii erityisjärjestelyjä. Äänestyspaikoille on järjestetty erillinen, matalampi äänestyspaikka pyörätuolia käyttäville, Peltola jatkaa.

Maskun kunnan keskusvaalilautakunnasta Seutusanomien saavutettavuuskyselyyn vastaa korkeakouluharjoittelija Anniina Riikonen:
– Kaikissa äänestyspaikoissamme on matalampi, esteetön koppi tavallisten äänestyskoppien lisäksi. Myös saapuminen kiinteistöön on esteetön: Jos paikan ulko-ovi ei ole maan tasalla, kiinteistöön pystyy kulkemaan myös rampin kautta, ja tarvittaessa molemmat ulko-oven ovet saa avattua isommaksi, Riikonen sanoo.

Mynämäen keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimivan hallintojohtaja Marja Kärkkäisen mukaan saavutettavuus on huomioitu äänestyspaikoilla.
– Sisään- ja uloskäynnit ovat niin, että pääsee pyörätuolilla ja rollaattorilla. Kaikissa paikoissa on matalampi äänestyskoppi, tarkentaa Kärkkäinen.

Naantalin keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiva kaupunginlakimies Turo Järvinen kertoo, että saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota kaupungin äänestyspaikoilla.
– Ennakkoäänestyspaikoista 4/5 ja varsinaisen vaalipäivän kaikki seitsemän äänestyspaikkaa sijaitsevat kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Vanhana rakennuksena Sinervon talo Velkualla voi tuottaa haasteita liikuntarajoitteisille, muissa paikoissa esteettömyys toteutuu, Järvinen täsmentää.
– Pyörätuolimitoitetut äänestyskopit ovat käytössä ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä. Äänestys tapahtuu näkösuojan takana vaalisalaisuutta turvaten, lisää Järvinen.

Nousiaisten hallintojohtajan Riikka Liljeroosin mukaan äänestyspaikkana toimivan uuden Nouste Areenan pääsisäänkäynti on esteetön.
– Äänestäminen tapahtuu heti pääoven vieressä liikuntahallin kahviotilassa. Ainoastaan poistumisessa esteetön uloskäynti tapahtuu pääoven kautta, kun muutoin ohjaamme uloskäynnin äänestystapahtuman jälkeen liikuntahallin keskimmäisestä ovesta, kommentoi Liljeroos.
– Heti liikuntahallin pääsisäänkäynnin edessä on erikseen merkityt esteettömät autopaikat. Äänestyskopissa on sisäänrakennettuna erillinen matalampi taso pyörätuolia käyttäville, jatkaa Liljeroos.

Liljeroos kertoo, että viikonlopun 5.–6.6. ulkoäänestyksessä, joka järjestetään telttaäänestyksenä liikuntahallin pääoven vieressä, on huomioitu esteettömyys. Ulkoäänestys toteutetaan yhteistyössä Mynämäen ja Maskun kuntien kanssa.

Äänestyspaikan saavutettavuuden lisäksi alueen kunnissa on huomioitu esteetön äänestyskoppi tai särmillä peitetty erillinen pöytä. Kuva: Maria Peippo / Sauvo.

Paimiosta, Raisiosta, Ruskolta ja Sauvosta tiedotetaan, että kaikki äänestyspaikat ovat esteettömiä.
– Sisääntulo joko rampilla, tai ilman portaita. Esteettömyys on huomioitu myös niin sanotun kopin suhteen niin, että pöydillä on näkösuojat, Sauvon kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiva maaseutuasiamies Maria Peippo toteaa.
– Lisäksi äänestyspaikoilla on matalampi pöytä ja taitettava sermi näkösuojana vaalisalaisuuden varmistamiseksi, Raision kaupungissa keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiva Päivi Nieminen sanoo.

Pyhärannan kunnanjohtaja Harri Hiitiö kertoo, että äänestyspaikat sijoittuvat tiloihin, joihin pääsee henkilöt, joiden kyky liikkua on rajoittunut, ja jotka käyttävät esimerkiksi pyörätuolia.
– Äänestystä varten on varattu matalampi pöytä, jota käytettäessä vaalisalaisuuden suojaaminen on varmistettu, Hiitiö jatkaa.

Taivassalon keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimivan kunnanjohtaja Vesa Rantalan mukaan sekä ennakkoäänestys että varsinaisen vaalipäivän äänestys ovat samoissa tiloissa.
– Kunnanviraston alakerran tiloihin on helppo saapua katutasolta ja käytössä on matalampi äänestyskoppi, Rantala toteaa.

Turun keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiva kaupunginlakimies Jukka Vanto kertoo, että kaikille kaupungin äänestyspaikoille on esteetön kulku. Lisäksi paikoilla on käytössä myös matalampia äänestyskoppeja.

Poikkeuksellisen ajan kuntavaalien erikoisuuksiin ovat kuuluneet drive in -pisteet, ja muutenkin mahdollisuus äänestää ulkona.
– Ennakkoäänestyksessä käytössä olevien drive in -paikkojen yhteyteen on järjestetty myös erillinen esteetön äänestyspaikka esimerkiksi pyörätuolia käyttäville, Vanto lisää.

Uudenkaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri, tiedonhallintapäällikkö Outi Verha tiedottaa, että kaikki kuusi varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkaa ovat esteettömiä:
–Jokaisesta äänestyspaikasta löytyy myös yksi esteetön äänestyskoppi.

Vielä lauantaista maanantaille 5.–7.6. Uudessakaupungissa kiertävä äänestysbussi ei ole esteetön, mutta ennakkoon pääsee äänestämään myös esteettömällä Pohitullin palloiluhallilla.

Vehmaan hallinto- ja taloussuunnittelija Heli Antikainen-Pauna kertoo, että kunnassa on käytössä matalammat äänestyskopit esteettömyyden varmistamiseksi.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

Tekstiin lisätty Vehmaan kunnan antamat tiedot ma 7.6. kello 8.44.