Paimion ja Sauvon kouluille OP-sisustipendejä

Kiusaamistilanteisiin puuttuneet oppilaat palkittiin stipendein Paimiossa ja Sauvossa. 250 euron arvoisia stipendejä osoitettiin myös oppilaille, joiden opinnoissa on tapahtunut erityistä kehitystä kuluneen lukuvuoden aikana.

KOULUTUS. OP Lounais-Suomi on lahjoittanut Paimion ja Sauvon kouluille yhteensä 40 OP-sisustipendiä. Koulut jakavat nämä 250 euron arvoiset stipendit oppilaille, jotka ovat osoittaneet erityistä sinnikkyyttä opinnoissaan tai ovat ansioituneet kouluyhteisössä esimerkiksi puuttumalla kiusaamistilanteisiin.

– Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on meille tärkeätä ja kulunut kouluvuosi on ollut erityisesti koronan vuoksi monille oppilaille tavallista vaikeampi. Koulunkäynti on ollut kovin erilaista ja joillekin erityisen haasteellista. Haluamme kannustaa sisukkaita oppilaita opinnoissaan eteenpäin. Lisäksi haluamme kannustaa kaikkia oppilaita ehkäisemään ennalta koulukiusaamista ja puuttumaan kiusaamistilanteisiin. Yhteensä lahjoitamme 10 000 euroa Paimion ja Sauvon koululaisille, kertoo OP Lounais-Suomen toimitusjohtaja Leena Nikula.

– Korona on aiheuttanut erittäin paljon haasteita lasten ja heidän perheidensä arkeen jo yli vuoden ajan. Etäopetukseen siirtyminen on kuormittanut monin eri tavoin, ja koronan takia riskiryhmään kuuluvien läheisten terveydestä on herättänyt huolta niin, että tilanne on saattanut jopa pakottaa oppilaita koulusta kotiin perheen päätöksellä. Osuuspankin lahjoitus on erittäin arvokas ja tärkeä, Paimion sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen toteaa.

– Haluamme esittää stipendin saajien puolesta lämpimät kiitokset siitä tuesta, jota pankki on halunnut osoittaa ja antaa lapsille ja nuorille, jotka näinä aikoina ovat kohdanneet suuria haasteita ja joutuneet elämään erilaista arkea kuin mitä heidän kuuluisi saada elää, Lumiainen ja Sauvon sivistysjohtaja Elli Sainio sanovat.

Turun Seutusanomat