Käytännönläheistä talousvalmennusta koulukiertueella

38 luentoa ja yli 700 oppilasta

Sosiaalisessa mediassakin aktiivinen Budjettihiiri Henri Hujala muistuttaa Oma talous tutuksi -koulukiertueellaan nuoria siitä, että talous ja raha koskettavat meitä kaikkia. ”Tarjoamani talousvalmennus on etenkin taustojen, motivaation ja unelmien selvittämistä, ei vaikean talousjargonin täyttämää kapulakieltä.” sanoo Hujala. Kuva: Ragip Önsoy.

Budjettihiiri-yrityksen alkuvuodesta perustanut Henri Hujala on juuri saanut Oma talous tutuksi -koulukiertueen päätökseen tältä keväältä. Syksyllä kiertue jatkuu ja laajenee entisestään Varsinais-Suomen alueella.

TALOUS. Varsinaissuomalaisissa peruskouluissa Oma talous tutuksi -kiertueen tiimoilta kevätlukukaudella vieraillut Henri Hujala on tuore yksityisyrittäjä. Koulukiertueen järjestäjätahona on Hujalan helmikuussa perustama talousvalmennusta tarjoava yritys Budjettihiiri.
– Idea kiertueelle lähti Suomen Pankin ja oikeusministeriön vuoden alussa julkaisemasta Suomalaisten talousosaaminen maailman parasta vuonna 2030 -visiosta, joka painottuu erityisesti talousopetukseen.
– Kunnianhimoisen tavoitteen edistämiseksi lanseerasin talousneuvontaa sisältävän koulukiertueen, joka otettiin todella innostuneesti vastaan paikallisissa peruskouluissa, Hujala jatkaa.

Kevään aikana Hujala kiersi Turun seudun kouluja, syksyllä rundi jatkuu ja laajenee.

Ensimmäisellä kiertueellaan hän vieraili muun muassa Liedossa, Maskussa, Nousiaisissa, Paimiossa ja Turussa puhumassa 8.-luokkalaisille rahasta ja oman talouden hallinnasta.
– Luentoni eivät juuri sisällä numeroita, tai mitään muutakaan vaikeasti sisäistettävää, niin sanottua talousjargonia. Pyrin puhumaan taloudesta aina mahdollisimman yleistajuisesti ja kohderyhmääni mukautuen, arkielämään liittyvin vertauksin, hän sanoo.

Oma talous tutuksi -koulukiertue käsitti kevään aikana yhteensä 38 luentoa ja tavoitti yli 700 oppilasta ympäri Varsinais-Suomen. Turussa asuvalle Hujalalle kiertueen paikat olivat entuudestaan tuttuja.

Positiivisen vastaanoton kouluissa saanut talousvalmennuskiertue saa jatkoa syksyllä.
– Sen lisäksi, että olen saanut jatkovarauksia jo kiertämistäni kouluista, laajennan syyskaudella aluettani Vakka-Suomeen, sekä kohderyhmääni myös toisen asteen oppilaitoksiin. Päivitän siis luentojen sisältöä ammattikoulu- ja lukio-opiskelijoille sopivaan muotoon, Hujala kertoo.

Nuorena yrittäjänä vaikuttava Henri Hujala on kotoisin Maskusta, mutta asuu nykyisin Turussa.

Hänestä tuntuu hyvältä, jos hän pystyy valmennuksellaan ojentamaan auttavan kätensä talousasioita pohtiville.
– Tärkeimpänä viestinä luentokiertueellani on, että talousasiat eivät ole vaikeita. Jokainen pystyy kyllä huolehtimaan omasta taloudestaan, ja näin ottamaan samalla vastuun omasta hyvinvoinnistaan.
– Toisena pääsanomanani on, että jokaisen tulisi miettiä kulutuskäyttäytymisessään sitä, minkä takia ostamme. Jos hankinta liittyy omaan tarpeeseen, se on ok, mutta jos taustalla on halu miellyttää muita, se ei ole ok, Hujala lisää.

Budjettihiiri-yrityksensä kantavaksi voimaksi Hujala on nostanut ”Taloudellinen vapaus kuuluu kaikille” moton.
– Tähän vapauteen kuuluu myös vastuu, jota me jokainen kannamme omasta taloudellisesta hyvinvoinnistamme. On hyvä muistaa, että taloudellinen hyvinvointi on iso osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Talousasiat ovat kiinnostaneet liikunnanohjaajaksi kouluttautunutta Henri Hujalaa peruskoulun viimeisiltä luokilta alkaen.
– Se on sellainen pitkäaikainen harrastus, josta kysynnän myötä jalostui työ. Alkuperäinen ammattini on liikunnanohjaaja, joten haluan tuoda esiin myös sitä puolta, että yrityksen pohjalla voi olla myös harrastus tai kiinnostuksenkohde, hän toteaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy