Turun Talousneuvolan asiantuntijoina toimivat talous- ja velkaneuvoja, asumisneuvoja, ulosottoviranomainen, Kelan virkailija sekä diakoniatyöntekijät.

Tiesitkö?

• Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyi vuoden 2019 alussa aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi.

• Alueen asukkaita palvelee Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto.

• Sosiaalityön uusi palvelu, Talousneuvola, on aloittanut toimintansa kuluvan vuoden alkupuolella ympäri maan.

TALOUS. Toimintansa 4. maaliskuuta aloittanut Turun Talousneuvola palvelee asiakkaitaan vallitsevasta tilanteesta johtuen täysin etänä eli puhelinpalveluna torstaisin kello 12–15.

Turun Talousneuvolaan saavat soittaa kaikki varsinaissuomalaiset, vaikka osa toimijoista, esimerkiksi asumisneuvoja, työskentelee omassa työssään vain Turussa.
– Osallistujien kanssa on sovittu, että nämä toimijat auttavat parhaansa mukaan myös muiden paikkakuntien asiakkaita, ennakoivan talousneuvonnan hankkeen projektipäällikkö Minna Hukki toteaa.

Tarkoituksena on, että jatkossa olisi konkreettinen Talousneuvola, jossa on mahdollista poiketa matalalla kynnyksellä tiedustelemaan talousasioista.
– Myöhemmin arvioidaan koronatilannetta uudelleen, mutta tavoite olisi avata palvelu myös paikan päällä, lisää Hukki.

Talousneuvolatoiminta perustuu ennakoivan talousneuvonnan hankkeeseen. Hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa, mutta sen toiminnoista on tarkoitus tehdä pysyvä osa Ulosottolaitosta.
– Toimintaa kuitenkin suunniteltu pysyväksi ja 2021 vuosi näyttää, miten toiminta jatkossa toteutetaan, Hukki sanoo.

Hukki kertoo, että Talousneuvola sai alkunsa vuonna 2019, kun ennakoivan talousneuvonnan hanke, Tampereen kaupunki ja Asta-hanke yhdessä lähti kokeilemaan moniammatillisen palvelun toteuttamista matalla kynnyksellä.
– Haluttiin tarjota palvelua, johon voisi tulla ilman ajanvarausta pienen tai suuren talouskysymyksen kanssa. Saatiin hyviä kokemuksia ja palvelulle koettiin olevan tarvetta. Hyvien kokemusten perusteella Talousneuvoloita on avattu uusille alueille ja tavoite on vielä vuoden 2021 aikana lisätä toimintaa.

Talousneuvolat ovat tällä hetkellä toiminnassa Turun lisäksi Espoossa, J‍oensuussa, L‍empäälässä, O‍ulussa, S‍einäjoella ja ‍Tampereella. Kevään aikana uusia Talousneuvoloita aloittaa ainakin Helsingissä ja Orivedellä.

Minna Hukin mukaan on tärkeää tarjota oikeaa tietoa helposti lähestyttävästi. Talousneuvolassa asiointi onnistuu ilman henkilötietoja, nimettömästi.
– Talousneuvola on hyvä paikka, mistä saa monen ammattilaisen neuvot samasta paikasta. Sinne voi poiketa ilman ajanvarausta ja anonyymisti.

Hankkeen kautta on luotu paikallisia verkostoja ja jaettu ulosottotietoutta. Talousneuvolassa on mukana eri paikkakunnilla eri tahoja, mutta pääsääntöisesti paikalla ovat ulosoton lisäksi vähintään talous- ja velkaneuvonnan, Kelan ja sosiaalitoimen asiantuntijat. Turussa mukana ovat myös diakoniatyöntekijät.

Sidosryhmien lisäksi hankkeen tärkeä kohderyhmä ovat kansalaiset. Varsinkaan korona-aikana tavoitettavuus ei ole aivan huipussaan, joten Turussa päätettiin ottaa uudet konstit käyttöön.

Paikallisia nuoria tavoitettiin syksyllä mobiiliviestintäsovellus Jodelissa, jossa ulosottokysymyksiin olivat vastaamassa talousneuvonnan suunnittelija ja vouti.
– Jodel-sovellusta kokeiltiin ensimmäisen kerran Turussa marraskuussa 2019. Sieltä saatujen hyvien kokemusten perusteella halusimme jakautua uudelleen Jodel-alustalle useammalle paikkakunnalle, Minna Hukki kertoo.

Jodelin välityksellä Talousneuvola tavoitti Turun alueella noin 12 500 käyttäjää, joista neljä viidesosaa on 18–30-vuotiaita.

Ulosoton asiantuntijat ovat vastaamassa Jodel-käyttäjiä askarruttaviin asioihin kysy mitä vaan -päivänä keskiviikkona 24.3. kello 12–16.

Katariina Mäkinen-Önsoy