Mielipide: Ikäihmiset huomioitava

MIELIPIDE. Raisiossa ollaan uuden kaupunginjohtajan johdolla tekemässä rakenneuudistuksia. Nyt jaetaan myös järjestöjen toiminnalle tukirahoja. Miten nykyiset päättäjät ovat ajatelleet eläkeläisyhdistysten ja vanhusneuvoston roolia uudistuksessa? Ainakin uudet valtuutetut olisi koulutettava iän ja kokemuksen arvostamiseen. Eläkeläiset eivät ole yhdenmukainen joukko, vaan jokainen on yksilö. Toimintakyky ei katoa sinä päivänä, jolloin tulee lappu vanhuuseläkkeelle siirtymisestä.

Hyvän vanhuuden säätäjä on tietenkin ensi sijassa eläkeläinen itse. Elämäntavoilla on suuri merkitys ja asenne on aivan ratkaiseva. Suuri merkitys on myös yleisellä arvostuksella, johon päättäjät voisivat näyttää esimerkkiä. Vetoan valtakunnalliseen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n  tekemään tutkimukseen, jossa 64 prosenttia eläkeläisistä koki itsensä toisen luokan kansalaisiksi. Tasavertaisella arvostuksella on valtava merkitys mm. terveyteen ja sitä kautta myös suora taloudellinen vaikutus.

Kuntalain (410/2015 22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtakunnan tasolla Sote uudistuksessa vilahtelee vanhusneuvostojen merkityksen lisääminen ja yhdistysten yhteistyön tiivistäminen päättäjien kanssa. Nämä asiat tulisi huomioida nyt organisaatiouudistuksessa. Vanhusneuvosto on kaupungissa matalan kynnyksen paikka, jonka jäseniin tavallisen kaupunkilaisen on helppo ottaa yhteyttä. Organisaatiouudistuksessa tulisi huomioida vanhusneuvoston ja kunnallisen päätöksenteon tiivis yhteys kaikkia ikäihmisiä koskevissa asioissa.

Päättäjien tulisi olla selvillä, missä mennään eläkeläisten yhdistystoiminnassa. Yhteydenpito kaupungissamme toimiviin eläkeläisyhdistyksiin toisi hyvän tuloksen. Kaupunki on voinut hyödyntää valtavaa määrää vapaaehtoistyötä ja erilaiset yhdistykset ovat saaneet kaupungilta tukea kokoontumistilojen ja pienten avustusten muodossa. Yhdistystoiminta on mitä parhainta ennalta ehkäisevää työtä ihmisten hyvinvoinnin suhteen. Halvin sairaus on ennaltaehkäisty sairaus. Yhdistykset monine aktiviteetteineen ovat järkeviä tuen kohteita.

Vielä on omaa aikaansa antavia ja vastuun kantavia vapaaehtoisia. Suunta on kuitenkin huonompaan. Ihmisten vapaa-ajasta kilpailevat uudenlaiset harrastukset. Onneksi nykyisin eläkkeelle jäävät ihmiset ovat kuitenkin yhä paremmassa kunnossa. Sote uudistuksen myötä ennaltaehkäisevä työ jää kokonaan paikalliselle tasolle. Eläkeläisjärjestöillä ja vanhusneuvostolla tulee olemaan iso rooli ikääntyvien hyvinvoinnin tukena, jos vaan niin halutaan.

Helinä Aaltonen (kesk)
Raision Vanhusneuvoston jäsen