MIELIPIDE: Ilmastotekoja kotipihalla

MIELIPIDE. Naantalin kaupungin ja Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toteuttama aurinkosähkön yhteishankintakampanja on herättänyt kiinnostusta. 11.2. webinaaria seurasi kuutisenkymmentä henkilöä. Naantalin Energian mukaan yhtiön verkkoalueella on vuosina 2015-2020 otettu käyttöön 65 yksityisten tai yritysten käytössä olevaa aurinkosähköjärjestelmää. Yhteishankinnalla on siis mahdollisuus saavuttaa merkittävä suhteellinen lisäys järjestelmien määrässä.

Vaikka webinaari olisi jäänyt väliin, voi Valonian kilpailuttamaan yhteishankintaan silti osallistua. Infoillan materiaalit löytyvät kaupungin kotisivuilta. Yhteishankintaan pääsee mukaan täyttämällä sivuilta löytyvän osallistumislomakkeen 19.3. mennessä. Hankinta toteutuu, jos vähintään 10 taloutta lähtee mukaan.

Autoilu sähköistyy vauhdilla. Sähköauton lataaminen onkin hyvä tapa käyttää aurinkoenergiajärjestelmän tuottamaa sähköä tuotannon huippukausina. Sähköauton, tai minkä tahansa uuden auton, hankinta on monelle kuitenkin liian suuri investointi. Liikenteessä erilaisilla biopolttoaineilla, kuten bioetanolilla, -dieselillä ja -kaasulla voisi olla huomattavasti tämänhetkistä suurempi rooli.

Tavallisen bensa-auton muuntaminen bioetanolilla kulkevaksi on jo monen ulottuvilla oleva mahdollisuus. Etanolipäivityksen saa toteutettua Naantalissa. Muunto maksaa 570€ ja muuntokatsastus ennen 1.9.2009 käyttöönotettuun autoon 50€. Marraskuuhun 2021 asti Traficom maksaa tästä muuntotukena 200€ takaisin. Biokaasumuunnosta takaisin saa tonnin, mutta muuntokustannuksetkin ovat kovemmat.

Etanolimuunto on hyvä ratkaisu vanhoihin autoihin. Re85-etanolipoltoaine on merkittävästi bensaa halvempaa. Etanolilla ajaessa säästää ympäristön lisäksi rahaa, vaikka kulutus onkin hieman bensaa suurempaa. Suomessa tuotettu bioetanoli on valmistettu kotimaisista jätteistä. Näin ollen etanoliin siirtyminen lisää myös energiatuotannon omavaraisuusastetta.

Biopolttoaineiden yleistymistä hidastavat katvealueet jakeluverkostossa. Raisiossa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä, tilanne on mainio. Kaasuauton tankkaaminen onnistuu ja bioetanolia saa jopa kahdesta eri pisteestä. Toivottavasti bioetanolia voisi jatkossa tankata myös Naantalissa.

Biojätteen käsittelystä on kyse myös kompostoinnissa. Kompostoimalla biojätteen kiinteistöllä voi omakotiasuja valita roska-astian tyhjennysväliksi kahdeksan tai jopa 12 viikkoa. Tyhjennyskertojen harvetessa pienenee myös jätelasku.

Näin pitkä tyhjennysväli edellyttää muun jätteen kierrättämistä. Ikävä kyllä kierrätysmahdollisuuksissa on vielä puutteita muovien kohdalla. Kun seuraa kotitalouden jätteenmuodostusta, muodostuu suurin osa jätteestä nykyisellään muovista. Kyse ei siis ole aivan pienestä asiasta. Suurin osa omakotiasujista kierrättää jätteet Rinki-Ekopisteissä. Muovin kierrättämistä pitäisikin helpottaa lisäämällä muovinkeräyspiste mm. Merimaskuun. Rinki-Ekopisteiden sivuilta voi käydä toivomassa muovinkeräystä tiettyyn Ekopisteeseen.

Jokainen voi tehdä ekologisesti kestäviä valintoja. Kaupungin tulee helpottaa ja tukea näiden valintojen toteuttamista. Naantalin aurinkosähkö-webinaarissa yksi osallistujista esitti kaikkien maksimissaan 5kW -tehoisten aurinkosähköjärjestelmien vapauttamista toimenpidelupamenettelystä. Tässä olisi hyvä ja konkreettinen tapa, jolla kaupunki voisi tukea ja kannustaa yksityistalouksien ekologisesti kestäviä energiaratkaisuja.

Mikko Haapala,
Merimasku