Kouluverkolle viisi vaihtoehtoa Raisiossa

Raision koulujen käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa nyt! Kouluverkkoselvitykseen liittyvä palautekysely on auki ajalla 19.2.–5.3.2021.

Raision kouluverkkoselvityken uudistavissa mallivaihtoehdoissa muun muassa Tahvion (kuvassa), Tikanmaan ja Kaanaan koulut yhdistyisivät yhdeksi alakouluksi. Seutusanomien kuva-arkisto.

Raisio tavoittelee perusopetuksen palveluverkkoselvityksessään tasapuolista ja taloudellisesti kestävää kouluinvestointistrategiaa. Kouluverkon kehittämisen viidestä vaihtoehdosta kolmella on edellytyksiä jatkotoimenpiteisiin.

RAISIO. Raision kaupungin 18.2. julkaisema kouluverkkoselvitys pitää sisällään viisi mallia järjestää perusopetus tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen. Rakennevaihtoehtojen kartoituksen taustalla ovat muuttuvat oppilasmäärät, nykyisestä palveluverkosta koituvat kulut sekä modernin ja pedagogisesti monimuotoisen, modernin oppimisympäristön mahdollistaminen.

– Selvitystyön tueksi on laajasti tutkittu muun muassa rakennusten elinkaariennusteita sekä nykyisiä ylläpito- ja toimintakuluja, Raision kaupungin sivistysjohtaja Leena Laakso sanoo.

Nyt julkaistu WSP Finland Oy:n toteuttama kouluverkkoselvitys perustuu vuonna 2019 valmistuneeseen selvitykseen perusopetuksen palveluverkosta. Selvitystä on valmisteltu syksystä 2018 alkaen yhteistyössä sivistyskeskuksen eri toimialueiden kanssa. Valmistelun aikana on järjestetty useita tilaisuuksia kuntalaisille.

Kouluverkkoselvitykseen liittyvään palautekyselyyn voi vastata 5. maaliskuuta asti. Kunhan huoltajien, oppilaskuntien ja henkilöstön näkemykset erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista on koottu kasaan, selvityksen on suunniteltu etenevän päätöksentekoon kevään aikana.

– Tilanteessa, jossa talous ei näytä ruusuiselta, päättäjien täytyy miettiä, miten peruspalveluja järjestetään vähenevillä resursseilla, Leena Laakso jatkaa.

Kahden yhtenäiskoulun malli edellyttää, että Vaisaaren koulun uudisrakennuksen lisäksi alueelle 2 eli läntiseen tai pohjoiseen osaan Raisiota rakennetaan uusi yhtenäiskoulu.

Kouluverkon aluemalli ja ikärakennejako 0.–4.- sekä 5.–9.-luokkalaisiin hyväksyttiin palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Kasvatuksen ja koulutuksen uuden rakennemallin käyttöönoton myötä esiopetus siirtyy alakoulujen tiloihin ja vuosiluokat 5 ja 6 kahden yhtenäiskoulun alaisuuteen.

Kouluverkkoselvitys erittelee oppilasmäärien kehitystä ja vaikutusta koulujen tilatarpeisiin. Selvityksessä oppilasmäärän on arvioitu vähenevän 6 % seuraavan kymmenen vuoden aikana. Edellisen kymmenen vuoden aikana lasku on ollut 12 %.

– Seuraavaksi kouluverkkoselvityksen rinnalle tehdään oma selvityksensä varhaiskasvatuksen osalta. Samalla kartoitetaan synergiaedut, jotka liittyvät valtakunnalliseen trendiin esikoulun liittämisestä osaksi perusopetusta, kertoo Johanna Tschokkinen WSP Finland Oy:stä.

Viiden mallin selvityksessä yksi on kahden yhtenäiskoulun teoreettinen malli ja yksi lähes nykytilaa vastaava malli.

– Suurin kumulatiivinen kustannus aiheutuu sitä, jos nykyinen kouluverkko säilytetään sellaisenaan. Suurimmat säästöt sen sijaan syntyisivät siirryttäessä tiiviimpään palveluverkkomalliin, Johanna Tschokkinen summaa.

Kolme mallia esittää puolestaan erilaisia ratkaisuja kouluverkon tehostamiseen ja uudisrakennusten toteuttamiseen. Uudistavissa malleissa Konsa ja Krookila yhdistyisivät Ihalan pääkouluun sekä Tahvio-Tikanmaa ja Kaanaa yhdistyisivät yhdeksi kouluksi.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!