Ei kilometriveroa Raisioon, ei kilometriveroa minnekään

KUNTAVAALIT/MIELIPIDE

Seuraavissa kuntavaaleissa äänestetään muun muassa siitä, saavatko raisiolaiset liikkua autoillaan ilman rangaistusmaksuja eli kilometriveroja.

Raisio on liikenneyhteyksineen keskeisellä paikalla ja kaupungista on nopeat ja hyvät yhteydet muille paikkakunnille. Hyvä liikenneyhteydet ovat meille vahvuus, ja tuota vahvuutta ei tule missään nimessä pilata.

Valitettavasti tällä hetkellä on vallalla ajatusmaailma, että liikkumista tulisi rajoittaa hidastamalla ja vaikeuttamalla yksityisautoilua, asettamalla kilometrimaksuja ja vaikeuttamalla pysäköintiä.

Tuo kaikki edellä mainittu on tietysti tuttua jo maan hallituksen taholta, mutta samaa ollaan yrittämässä myös maakunnallisella tasolla täällä Turun seudullakin.

Suunnitelmissa on mainittu 0,10 euroa per kilometri perittävä ruuhkamaksu joko koko seudulle tai kehätien sisäpuolelle jäävälle alueelle. Kehätien sisäpuolella ovat muun muassa Ihala, Vaisaari, Kuloinen, Pasala, Krookila, Metsäaro, Kauri, Huhko ja niin edelleen.

Perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että autoilua ei tule rajoittaa, koska yhteiskunnan toimivuus ja kansalaisten arjen sujuvuus ovat suuresti riippuvaisia liikkumisen helppoudesta ja edes jossain määrin kohtuullisista kustannuksista.

Perussuomalaisilla on visio Raisiosta autoiluystävällisenä kaupunkina. Kun Turku hankaloittaa asiointia kaupunkinsa keskustassa, tehdään me täällä kaikkemme, että saadaan Turusta asiakkaat Raision yritysten palveluiden käyttäjiksi.

Perussuomalaiset eivät ole kieltojen ja rajoitusten puolesta, vaan kannattavat kuntalaisten vapautta valita liikkumistapansa ilman rangaistusluontoisia maksuja. Liikkumisen hintaa ei tule nostaa keinotekoisesti enää enempää, eikä myöskään vaikeuttaa autoilua kielloilla ja rajoituksilla.

Mika Koivisto

Raision perussuomalaiset valtuustoryhmän puheenjohtaja