Henkilökohtainen palvelu toiminnan keskiössä

Myyntipäällikkö Ismo Viskarin mielestä mediamyynti onnistuu, kun myyjä kuuntelee asiakastaan.

TURUNSEUTUSANOMAT

Turun Seutusanomat -lehtiperheen neljän lehden – Turun Seutusanomat Itä, -Keskusta, -Länsi sekä Seutusanomat Vakka – mediamyyntiä tekevät Mika Leinonen, Ismo Viskari ja Sari Laurila pitävät ensiarvoisen tärkeänä sitä, että asiakas voi ottaa henkilökohtaisen kontaktin myyjään – tapahtuupa se sitten tapaamisessa, puhelimitse, sähköpostitse tai vaikkapa nykyaikaan kuuluvasti Teams-tapaamisessa.

– Henkilökohtainen palvelu on todella olennaista. Meidän lehdissämme myynti perustu henkilökohtaiseen keskusteluun asiakkaan kanssa. Varsinkin fyysiset tapaamiset ovat hedelmällisiä molemmin puolin. Niissä tulee usein esille tärkeitä asioita, joiden avulla pystymme vielä paremmin täyttämään asiakkaamme tarpeet ja toivomukset, kertoo toimitusjohtaja Mika Leinonen.

Asiakkaat myös osaavat arvostaa henkilökohtaista palvelua.

– Moni asiakas ei osaa tai ehdi tehdä itse ilmoitusta, saatikka toimittaa sitä verkkopalvelujen kautta eteenpäin. Me pyrimme tekemään asioiden hoidon asiakkaalle helpoksi ja mutkattomaksi, vieläpä kilpailukykyiseen hintaan, jatkaa Leinonen.

Leinonen lupaa, että toimintatapa on tulevaisuudessakin asiakkaan kannalta mutkaton.

– Mielestäni emme aitona paikallisena toimijana edes voi tehdä tätä työtä tehokkaasti muulla tavoin.

Meidän on oltava koko ajan tavoitettavissa. Silloin pääsemme tekemään parhaamme asiakkaan kannalta – mikä on tarkoituskin.

Mediamyyntiä tekevät myyntipäällikkö Ismo Viskari ja myyntineuvottelija Sari Laurila yhtyvät toimitusjohtaja Leinosen kommentteihin.

– On tärkeää yhteistuumin asiakkaan kanssa selvittää hänen todelliset tarpeensa ja tavoitteensa. Kun päämäärä on selkeä, se helpottaa hyvän ja onnistuneen toteutuksen syntymistä. Vanha fraasi “kuuntele asiakasta”, kiteyttää kaiken oleellisen, toteaa Viskari.

Käytännön tason esimerkkejä asiakkaan auttamisesta ovat ilmoituskoon, ilmoituspaikan sekä ilmoitusten määrän eli niin sanotun ilmoitussarjan mahdollisuuksien tarkastelu.

– Omalla kokemuksellani ja ammattitaidollani pystyn luomaan kuulemastani kokonaisuuden, jonka äärellä asiakkaan kanssa on helppoa ja luontevaa todeta, että tämähän todellakin toimii, lupaa Viskari.

Henkilökohtainen kontakti asiakkaan ja mediamyyjän välillä luo myös pitkään kestäviä luottamuksellisia asiakassuhteita.

– Minulla on paljon pitkän linjan asiakkuuksia, joilta saan tiedot esimerkiksi tulevista tapahtumista ja kampanjoista. Näiden tietojen pohjalta pystyn rakentamaan asiakkailleni jopa koko vuoden tai tietenkin myös lyhyemmän periodin markkinointisuunnitelman. Tämä, jos mikä, kertoo asiakkaan luottamuksesta. Kun tunnen asiakkaani, niin tiedän, miten voin heitä parhaiten palvella ja onnistua, kertoo Sari Laurila.