Liikenneratkaisut tapetilla Raisiossa uuden vuosikymmenen aikana

Mari Hantula ja Ari Korhonen näkevät Raision tulevaisuuden positiivisena. Kauppakeskuksen ja kaupungin välillä yhteistyö toimii kummankin mukaan erittäin hyvin.

Raision Loimu järjesti ystävänpäivänä Raisiossa verkostoitumistilaisuuden, jossa käytiin läpi uuden vuosikymmenen tuulia Raisiossa. Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula näkevät tulevaisuudessa paljon muutoksia – posiitivisia sellaisia.

RAISIO. Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen pitää Raision 20-luvun oleellisimpina asioina keskustan tulevaa tieremonttia sekä muita liikenteellisiä ratkaisuja.

Tällä hetkellä Raision keskusristeys on melkoisen täynnä neljän molemmin puolin. Asiaan saadaan helpotus tulevaisuudessa, kun E18-tie muuttuu Turun seudun kehätieksi. Ensimmäinen vaihe on käynnissä nyt Kaarinassa ja tarkoituksena on, että Naantalista Helsingin moottoritielle saakka kulkee merkittävä kumipyöräliikennettä kokoava tie tämän vuosikymmenen lopussa, kertoo Korhonen.

Raision keskustaan rakennetaan 400 metrinen tunneli, jonka kautta keskusristeys tullaan alittamaan, jolloin raskas liikenne pääsee tehokkaammin ohittamaan Raision keskustan, hän lisää.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Raision keskustan kohdalle alkuvuodesta 2018. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan tämän vuoden syyskuussa ja seuraava yleisötilaisuus aiheesta järjestetään toukokuun alussa.

Joukkoliikenteen ratkaisut tulossa päätöksentekoon

Lisäksi kaupunginjohtaja nostaa esiin mahdolliseen raitiotiehen liittymisen.

Turku tulee keväällä päättämään, lähteekö se tekemään raitiotietä ja Raisio siitä, lähteekö se mukaan, hän tiivistää.

Raision kaupungin suunnitteleman joukkoliikenteen laatukäytävän maankäyttö- ja kiinteistövaikutuksien selvitys valmistui helmikuussa. Sen mukaan paras toteuttamisvaihtoehto joukkoliikenteen laatukäytävälle olisi Tiedepuiston linja+Raision linja, joka kulkisi Varissuolta Kupittaan tiedepuiston, Turun keskustan ja Länsikeskuksen kautta Raision keskustaan. Linjan kokonaispituus olisi 14,5 kilometriä, joista viimeiset 2,5 kilometriä raiteet kulkisivat Raision puolella.

Toteuttamissuunnitelman arvo olisi 12–15 miljoonaa euroa, josta Raision osuus olisi mahdollisesti noin 2 miljoonaa euroa. Varsinaiset investointikustannukset tulisivat Raisiossa olemaan noin 50 miljoonaa euroa, joista valtionosuuksia arvioidaan olevan 30 %.

Selvityksen mukaan raitiotieliikenne on joukkoliikennemuodoista kaikkein ympäristöystävällisintä sekä liikenne-muotona kuin myös valmistus huomioiden. Lisäksi hyvinä puolina nostetaan esiin muun muassa esteettömyys, kapasiteetti, matkustumukavuus, pysyvyys ja pitkäikäisyys.

Kaupunginjohtaja näkee positiivisena hyvät joukkoliikenneyhteydet Kupittaalle koko ajan kehittyvään tiedepuistoon, sillä siellä on tulevaisuudessa merkittävä määrä työpaikkoja.

E18-tien ja seudullisen joukkoliikenneuudistuksen lisäksi kaupunginjohtaja nostaa esiin kasvavien kaupunkiseutujen yhdistämisen.

Koko Suomessa kasvaa tällä hetkellä vain kolme kaupunkiseutua: pääkaupunkiseutu, Turun seutu ja Tampereen seutu. Tulevaisuudessa täytyy tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka parantavat mahdollisuuksia toimia tämän kasvukolmion sisällä, Korhonen linjaa.

Kauppa kukoistaa liikenteen solmukohdissa

Samassa tilaisuudessa puhui Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula, joka on johtanut Myllyä nyt reilut puoli vuotta. Hän näkee, että tulevaisuudessa pärjäävät monipuoliset kauppakeskukset, jotka sijoittuvat julkisen liikenteen solmukohtiin. Kaupan ala muuttuu kovaa vauhtia muun muassa teknologian kehittymisen, globalisaation kasvun ja ilmastoajattelun myötä.

Jokaisen pitää löytää nyt se kulma, miten on relevantti tulevaisuudessa, Hantula toteaa.

Kauppakeskukset konseptina tuskin lakkaavat olemasta, mutta ne tulevat muuttumaan, hän jatkaa.

Tällä hetkellä Myllyllä menee hyvin. Kasvua tulee joka vuosi niin kävijämäärissä kuin myynnissäkin. Viimekin vuonna Myllyn kävijämäärä kasvoi prosentin ja myynti kolme prosenttia. Mylly on Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus ja keskiostokseltaan koko Suomen suurin.

Hantulan tulon jälkeen Myllyssä on laitettu uusiksi sekä visio että strategia.

Kaikki suunnitelmat ovat nyt pöydällä ja heti kun on valmista, julkaisemme ne isoin kirjaimin, hän lupaa.

Myllyllä on merkittävä määrä rakennusoikeutta jäljellä. Hantula ei vielä kerro Myllyn suunnitelmia, mutta yleisellä tasolla hän puhuu paljon palveluiden kehittämisestä. Kun väestö vanhenee, asiakkaat saattavat kuluttaa tuotteiden sijaan enemmän palveluita. Kauppakeskuksissa myös pohditaan, miten asiakkaat saadaan pidettyä katon alla kauemmin. Tähän yleisöstä heitettiin ratkaisuehdotukseksi esimerkiksi uimahallia ja hotellia.

Valtakunnallisesti mitattuna kaupan ala on laskusuunnassa. Uusia yrityksiä perustetaan kaupan alalle koko ajan vähemmän ja vähemmän, vaikka muuten uusien yritysten perustaminen on kasvussa. Raisio on kuitenkin alalla outolintu positiivisessa mielessä. Noin joka kuudes yritys on Raisiossa kaupan toimialalla ja kaikista Raisiossa olevista työpaikoista lähes 30 % on kaupan alalla.

Janica Vilen