Vakka-Suomi mukaan Turun sosiaalipäivystykseen

TURKU. Turun sosiaalipäivystys vastaa jatkossa koko Varsinais-Suomen virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä, kun Vakka-Suomi tulee mukaan yhteistyöhön ensi vuoden alussa. Toiminnan kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken suhteutettuna edellisen vuoden 31.12. mukaiseen kunnan asukaslukuun. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat jatkossa edelleen itse virka-ajan sosiaalipäivystyksestä.

Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Vehmaan ja Uudenkaupunginkin asukkaat saavat jatkossa sosiaalipäivystykseen yhteyden ympäri vuorokauden virka-ajan ulkopuolella numerosta: 02 262 6003 ja hätäkeskuksen kautta.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat asiakkaiden välittömän tuen ja avun tarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä tarvittavien viranomaispäätösten tekeminen. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä muun muassa muiden sosiaalipalveluiden tuottajien, ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin ja hätäkeskuksen kanssa.

Laajenemistavoite perustuu Varsinais-Suomen yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan vuosille 2019–2020. Järjestämissuunnitelma on parhaillaan hyväksyttävänä alueen kunnissa.