Nousiaisten kunnanvaltuusto päätti Paijulan koulun lakkauttamisesta

Paijula sulkee ovensa ensi kevätlukukauden jälkeen

NOUSIAINEN. Kouluverkkoselvitystä kokouksessaan 9. joulukuuta käsitellyt Nousiaisten kunnanvaltuusto päätti pitkän keskustelun jälkeen äänin 14–13, että Paijulan koulu lakkautetaan 31.5.2020 lukien. Päätös poikkeaa kunnanhallituksen 25.11. antamasta esityksestä, jonka mukaan Paijulan koulun tilannetta olisi tarkasteltu seuraavan kerran Henrikin yhtenäiskoulun uudisosan valmistuessa.

Paijulan koulun jatkokäyttömahdollisuuksien selvittämisestä vastaa valtuuston kokouksessa viime huhtikuussa nimetty työryhmä, joka vastaa entuudestaan Nummen koulun kiinteistön jatkokäyttömahdollisuuksien selvittämisestä.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan 27.8.2019 kokouksessa käynnistettyä kouluverkkoselvitystä on kunnassa perusteltu miinusmerkkisellä oppilasmääräennusteella ja taloudellisella tilanteella. Päätöksentekoa varten kasvatus- ja sivistyslautakunnan asettama kouluverkkoselvityksen työryhmä on tutkinut oppilasmääräennusteita, oppilaskustannuksia kouluittain sekä vaihtoehtoja erilaisiin kouluverkon muutoksiin. Tutkittuja vaihtoehtoja oli kaikkiaan 6, joista työryhmä päätyi ehdottamaan vaihtoehtoa 3, jonka mukaan Paijulan koulun lakkautettaisiin 31.5.2020.

Kunnanvaltuusto hyväksyi samassa kokouksessa talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020–2023 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Kunnanhallituksella on kokonaisvastuu tasapainottamisohjelman toimeenpanosta ja lautakunnat vastaavat käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta valtuuston päättämällä tavalla ja päätetyssä aikataulussa.

Kunnanhallituksen esityksen mukaisena meni valtuustossa läpi lisäksi talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022. Talousarviovuoden 2020 tilikauden alijäämä on noin -99 000 euroa, taloussuunnitelmavuoden 2021 alijäämä noin -353 000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2022 alijäämä noin -705 000 euroa. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet huomioidaan määrärahamuutoksina valtuuston kokouksessa 24.2.2020, jolloin muutettu talousarvio 2020 saadaan ylijäämäiseksi.

TSS