Mielipide: Laitilan heikkokuntoiset paikallistiet saatava kuntoon

MIELIPIDE. Alemman tieverkon heikko kunto on aiheuttanut jo pitkän aikaa vilkasta keskustelua ja ärtymystä. Monilla alueilla vilkkaastikin liikennöidyt tiet ovat päässeet lohduttoman huonoon kuntoon. Esimerkkinä Laitilan Itäkulman alueen kylät, jonne johtavat tiet ovat suorastaan surkeat. Tiestön huono kunto haittaa päivittäisiä koululaiskuljetuksia, työ- ja yritystoiminnan liikennettä, sekä myös vapaa-ajan toimintoja. Pakallistieverkon varsilla on aktiivista yritystoimintaa, maa- ja metsätaloutta, josta aiheutuu paljon raskasta liikennettä ja myös eläin- sekä muita erikoiskuljetuksia. Kylissä on runsaasti vapaa-ajan toimintaa mm. kesäteatterit, kesätorit ja mökkeily. Teiden surkea kunto aiheuttaa merkittävää haittaa kaikille paikallistieverkon käyttäjille.

ELY-keskuksen toimesta teiden pahimpiin kuoppiin tehdään säännöllisesti paikkauksia, joskus jopa viikoittain. Tälle hätäpaikkaamiselle ei loppua näy, niin kauan kuin teitä ei kunnosteta perusteellisesti. Huonokuntoisilla teillä on tapahtunut todellisia vaaratilanteita, kun suuria ja raskaita maatalouskoneita on pudonnut traktorin perästä. Suurimmat päällystevauriot ovat jo niin isoja, että ne voivat vaurioittaa ajoneuvoja. Kaksipyöräisten kulkuvälineiden kuljettajille tällaiset kuopat ovat hengenvaarallisia. Vaaranpaikkoja on vaikea havaita hämärässä kelissä tai lumen ja veden peittäminä.

Valtioneuvosto on esittänyt perusväylien ylläpitoon vuodesta 2020 eteenpäin 300 milj. euron tasokorotusta, josta talvikunnossapitoon ohjattaisiin 20 milj. euroa. Laitilan Keskusta edellyttää, että tieverkostoon suunnattuja lisämäärärahoja suunnataan myös maakuntakeskuksien ulkopuolelle. Alueen poliittisten puolueiden ja ryhmittymien tulee olla aktiivisia, jotta lisärahoitusta käytettäisiin myös Laitilassa alemman verkon teihin. Tiestöön kasautunutta korjausvelkaa on saatava pienennettyä nyt kun siihen on rahaa varattuna.

Jotta saisimme äänemme kuuluville ja tietoa teiden surkeasta kunnosta eteenpäin ylemmän tason päättäjille, kaikista tiestövaurioista on syytä ilmoittaa ELY-keskuksen Tienkäyttäjälinjaan p. 0200 2100.

Laitilassa 11.12.2019

Keskustan Laitilan kunnallisjärjestö