Ruskolla kehitetään varhaiskasvatusta perheiden etu edellä

Ruskon kunnan varhaiskasvatus
Ruskon kunnan vs. varhaiskasvatusjohtaja Maarit Ketola on odottaa mielenkiinnolla maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun vaikutuksia. Kuva: RAGIP ÖNSOY.

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi 1.8. Ruskon kunnassa. Samana päivänä Ruskolla otettiin käyttöön palveluseteli sekä yksityisen Luontopäiväkoti Apilan laajennusosa.

RUSKO. Ruskon kunta on mukana Opetushallituksen kokeilussa, jossa viisivuotiaille tarjotaan maksutta 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Kokeilussa perheille mahdollistetaan maksutonta varhaiskasvatusta vuonna 2014 syntyneen lapsen osalta sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa. Ruskolla kokeilu ei koske perhepäivähoitajia.

– Vuonna 2014 syntyneitä lapsia on kuntamme alueella 91, joista noin 85 prosenttia on varhaiskasvatuksen piirissä, Ruskon kunnan vs. varhaiskasvatusjohtaja Maarit Ketola kertoo.

Varhaiskasvatuksen 20 viikkotuntiin on pääsääntöisesti oikeus niillä perheillä, jossa huoltajat ovat kotona. Maksut menevät portaittain sen mukaan, kuinka monta tuntia lapsi käyttää varhaiskasvatuspalvelua viikossa.

– Elokuussa varhaiskasvatuksen aloitti seitsemän sellaista vuonna 2014 syntynyttä lasta, jotka ovat hoidossa vain maksuttoman ajan, Ketola jatkaa.

Kokeilulla kartoitetaan kaksivuotista esiopetusta

Vuoden kestävän kokeilun (1.8.2019 – 31.7.2020) tavoitteena on selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia. Tavoite on nostaa tulevina vuosina mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatuksen piiriin.
– Varhaiskasvatuksen kehittämispilotilla valmistaudutaan esiopetuksen laajentamiseksi alkamaan jo 5-vuotiaana. Vielä uutta oppivelvollisuusmallia ei ole lakiin kirjattu, joten näillä näkymin sen osalta ei ole tulossa muutoksia ensi vuodelle, Ketola sanoo.
– Kokeilu kävi meille hyvin, koska Ruskolla varhaiskasvatuksessa mukana olevien viisivuotiaiden eli Viskarien toimintaa on ennenkin sovitettu ikäryhmälle sopivaksi ja eriytetty pienempien lasten toiminnasta, lisää Ketola.

Opetushallituksen tekemän selvityksen mukaan kaksivuotinen maksuton esiopetus lisäisi lasten yhdenvertaisuutta, koska sen myötä entistä useampi lapsi pystyisi osallistumaan varhaiskasvatukseen.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun hakeutuneet kunnat saavat valtiolta avustusta. Avustuksella kompensoidaan asiakasmaksutulojen vähenemistä.
– Ruskon kunta puolestaan maksaa yksityisille palveluntuottajille erillisen korvauksen vuonna 2014 syntyneiden lasten osalta, jotta palveluntuottajien tulot eivät vähene merkittävästi, Ketola toteaa.

Palveluseteli ja laajennus käytössä 1.8. lukien

Kunnan alueella on viisi kunnallista päiväkotia, joista kolme sijaitsee Kanta-Ruskon alueella ja kaksi Vahdon kunnanosassa.
– Lisäksi meillä on yksi yksityinen päiväkoti, Luontopäiväkoti Apila, jonka elokuussa avautunut 60-paikkainen laajennusosa on helpottanut palvelutarjonnan tilannetta huomattavasti. Oma tuotantomme ei olisi tänä päivänä riittävää, Maarit Ketola kertoo.

Ruskolla otettiin varhaiskasvatuspalveluiden palveluseteli käyttöön 1.8.2019 alkaen. Tulosidonnaisen palvelusetelin tavoitteena on lisätä asiakkaiden valinnan mahdollisuutta varhaiskasvatuspalveluiden suhteen.
– Perheet voivat valita, hakevatko yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää vai palveluseteliä. Palveluohjausta tehdään sekä kunnan että yksityisen varhaiskasvatuksen puolella niin, että perheiden etu on aina etusijalla, sanoo Ketola.

Vaikka syntyvyys on Ruskolla alentunut, muuttovoittoisessa kunnassa lasten lukumäärä ei ole laskenut. Asumisen monipuolinen uudistuotanto kiinnostaa, mutta myös olemassa olevan asuntokannan muuttoliike on toimivaa.

– Myös vanhat kohteet kiinnostavat. Kun ikäihmiset muuttavat omakotitaloistaan lähemmäs keskustaa, niihin saadaan pian lapsiperheitä tilalle, iloitsee Ketola.

Katariina Mäkinen-Önsoy