Mielipide: Kauppapaikoista vetovoimaa Naantaliin

MIELIPIDE. Kasvava ja vetovoimainen Naantali vaatii kehittyäkseen keskustan tiivistämistä ja palvelutarjonnan lisäämistä. Tämä tarkoittaa muutosta nykytilaan ja nostattaa luonnollista muutosvastarintaa. Keskustan uudelleen rakentaminen, tiivistäminen ja nykyaikaistaminen ovat harkittua ja kokonaisvaltaista Naantalin ja naantalilaisten ympäristön ja palvelujen parantamista. Keskustaan rakennetaan myös lapsiperheille sopiva ja edullinen asumisoikeustalo Vapaa-aikatullin paikalle. Teatterille on neuvoteltu uudet tilat muualta Naantalista.

Uutta kauppapaikkaa on haettu jo kymmenen vuotta ja Naantaliin olisi tulijoita, mutta paikkoja on rajoitetusti. Osayleiskaavatyössä ja nyt Ruonan yhdystien kaavoituksen yhteydessä näitä on selvitetty ja todettu, että Tallipuisto on ainut mahdollisuus lähivuosina. Tallipuisto sijaitsee Nesteen huoltoaseman vieressä. Vahva perustelu Ruonan yhdystien uudelle kauppakaavalle on myös se, että uudet ja monipuolisemmat kaupat vähentävät vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaidemme ostosmatkoja lähikuntiin.

Kouluja tai päiväkoteja Tallipuiston rakentaminen ei häiritse saadun palautteen mukaan. Tallipuiston käyttäminen lähivirkistysalueena tulee jatkumaan ehdotetun kaavamuutoksen toteuduttuakin, sillä suuri osa alueesta jää edelleen luonnontilaisena asukkaiden käyttöön, kuten kaavakuvasta näkyy vihreänä VL-alueena.

Tallipuiston kauppapaikka sijaitsee asutuksen keskipisteessä, lähellä julkisia kulkuyhteyksiä. Se tuo työpaikkoja ja lisää palvelutarjontaa. Alue vaatii joka tapauksessa tiejärjestelyjä tulevaisuudessa, kun Armonlaaksontien eritasoristeys etenee. Eritasoristeyksen suunnittelu lähtee käyntiin ensi vuonna ja toteutuu 2024–2025, jonka jälkeen risteyksen läheisyyteen on mahdollista suunnitella lisää toimintoja. Ennen Armonlaaksontien parantamista toteutetaan Raision tunneli. Kumpaankaan hankkeeseen ei vielä ole rahaa valtion budjetissa, eli mikään ei vielä ole varmaa, ja aikataulu voi vielä viivästyä.

Hallittu kasvu ja Naantalin vetovoiman ylläpito vaativat muutoksia ja päätöksiä. Uusi koulu- ja päiväkotiverkko sekä asuntomessut ovat osa tätä jatkuvaa kehitystä yhdessä uusien kauppapaikkojen kanssa.

Jan Lindström, Markku Tuuna, Hanna Gustafsson ja Tero Tavio, Kokoomus

Heini Jalkanen, Keskusta ja Tommy Björkskog, KD