Hanhen metsästys pelloilla jatkuu viimevuotiseen tapaan

Sepelkyyhkyn metsästys avaa metsästyskauden

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa lauantaina 10. elokuuta. Samaan aikaan saa hanhia metsästää pelloilta: merihanhea rannikolla ja kanadanhanhea koko maassa. Peltojen ulkopuolella meri- ja kanadanhanhen metsästys alkaa samaan aikaan muiden vesilintujen kanssa 20. elokuuta kello 12.

METSÄSTYS. Viime vuonna metsästysasetukseen kirjattiin muutos, joka mahdollisti meri- ja kanadanhanhen metsästyksen pelloilta – merihanhen rannikolla ja kanadanhanhen koko maassa.

Hanhen metsästys pelloilla jatkuu tulevalla metsästyskaudella viimevuotiseen tapaan. Pelloilla voi metsästää ajalla 10.8.–20.8.2019.

Maa- ja metsätalousministeriö kieltää tänäkin vuonna asetuksellaan merihanhen metsästyksen sisämaassa. Ministeriö suosittaa lisäksi, että metsästäjät noudattaisivat rannikkoalueilla sallitussa merihanhen metsästyksessä enintään kahden linnun metsästäjä- ja päiväkohtaista saaliskiintiötä.

Asetus tarkoittaa sitä, että hanhen saattaa metsästää pellolla tai pellon ilmatilassa.

– Ilman maanomistajan lupaa ei saa metsästää pelloilla, joilta on vielä sato niittämättä, Suomen Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen sanoo.

Aikaistetulla hanhenmetsästyksellä torjutaan viljelmille aiheutuvia vahinkoja

Merihanhi on arvokas ja haluttu saalislintu, jonka kanta on ollut pitkään kasvava. Suomen Riistakeskuksen mukaan merihanhiparvet voivat kuitenkin loppukesällä aiheuttaa tuntuvia vahinkoja korjaamattomalle sadolle.

Viime vuonna oli ensimmäinen kausi, kun meri- ja kanadanhanhen metsästys alkoi pelloilta 10. elokuuta. Aikaistetulla metsästyksellä halutaan ennen kaikkea ehkäistä viljelyksille aiheutuvia vahinkoja.

Kesän aikana tehtyjen laskentojen perusteella esiaikuisten merihanhien määrä näyttää pienentyneen Perämeren tärkeillä sulkasatoalueilla. Merihanhen metsästyksessä tulee käyttää harkintaa, mikäli merihanhien määrä näyttää vähentyneen. Aikaistettu metsästys peltoalueilla on tarkoitettu ensisijaisesti viljelmille aiheutuvien vahinkojen vähentämiseen, joten metsästystä tulee ensisijaisesti kohdentaa pelloille, joilta satoa ei ole korjattu.

Metsästäjien saaliskirjausten perusteella suurin osa merihanhisaaliista saatiin peltojahdin aikana ennen vesilinnustuksen varsinaista aloitusta 20.8. Viime vuosina merihanhisaalis on ollut 3 000 ‒ 9 000 lintua.

Hanhissa ja vesilinnuissa on rauhoitettuja lajeja, joita ei saa metsästää. Jokaisen metsästäjän velvollisuus on tietää milloin ja missä saa metsästää ja mitä lajia. Suomen riistakeskuksen sivuilta öytyy tietoa metsästysajoista ja metsästyskieltoalueista.

TSS

 

 

Juttua on täsmennetty torstaina 8.8. kello 13.38 merihanhen ja kanadanhanhen metsästysrajoituksia.