Esittelyssä uusi Kurittulan koulu

Tilojen muokattavuus lähtökohtana

Kurittulan koulu
Kurittulan koulu otetaan käyttöön elokuussa 2019. Kuva: Hannu Lehto.
Kurittulan koulu
Esteettömästä koulurakennuksesta löytyy myös hissi. Kuva: Ragip Önsoy.

Maskun keskusta-alueen alakoululaiset pääsevät vihdoin eroon parakeista, kun uusi Kurittulan koulu avaa ovensa lukuvuoden alussa elokuussa. Maskun kunnan rakennuttaman koulun rakennusurakoitsijana on toiminut SRV Rakennus Oy Lounais-Suomi.

MASKU. Muunneltavat, monikäyttöiset tilat sekä digitaalisuus ovat tämän päivän opetussuunnitelmassa tärkeitä avainsanoja, joihin on kiinnitetty erityisen tarkasti huomiota Maskun kunnan kouluhankkeessa. Oppilaat pääsevät aloittamaan syyslukukauden kunnan rakennuttamassa uudessa Kurittulan koulussa 12. elokuuta.

Kurittulan koulun rehtori Hannu Lehto osoittaa tyytyväisyytensä onnistuneeseen rakennusprojektiin.
– Pysyimme niin aikataulussa kuin budjetissakin, eli kaikki meni juuri niin kuin piti. Oppilaat ovat joutuneet opiskelemaan väistötiloissa neljä vuotta, mikä on yli puolet siitä ajasta, minkä he alakoulua käyvät esikouluvuosikin mukaan luettuna, Lehto toteaa.

Kurittulan koulu
Kurittulan koulun rehtori Hannu Lehto kertoo siirreltävien seinien käytön olevan helppoa, sillä ne liikkuvat kevyesti. ”Nopissa väliseinät toimivat samalla tussitauluina” hän esittelee. Kuva: Ragip Önsoy.

– Innostus on suuri meidän aikuisten sekä lasten parissa, kun pääsemme vihdoin uuteen, terveeseen kouluun, hän lisää.

Pohjaratkaisu poikkeaa täysin kouluille perinteisesti ominaisesta käytävä-luokkahuoneratkaisusta. Kurittula rakentuu pääosin muunneltavista oppimisympäristöistä, tiloista joita voi tarpeen mukaan muokata oppilasryhmän tarpeiden mukaan. Kouluterveydenhoitajan luo vie koko rakennuksen ainoa käytävä.

Viime silausta vaille valmis
Kurittulan koulu
Kurittulan oppimistiloissa istuintyynyt saa kiinnitettyä magneetilla seinään. Kuva: Ragip Önsoy.

Rakennus luovutettiin Maskun kunnalle 1. huhtikuuta. Kiinteistötekninen käyttö- ja huoltovastuu siirtyy kunnan tekniselle toimelle heti kun käyttökoulutukset on suoritettu.
– Tällä hetkellä käynnissä on tilojen kalustaminen ja varustaminen, paraikaa esimerkiksi AV-välineistöä tuodaan sisään ja asennetaan paikalleen. Piha-alueen rakentaminen valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, Lehto kertoo.

Varustehankinnoista on tehty määrärahaesityksiä lautakunnille. Hankinnat on otettu huomioon varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan talousarviossa vuodelle 2019, jossa Kurittulan koulun ensikertainen kalustamishankintameno on 144 000 euroa. Lisäksi tämän vuoden budjetissa koulujen investointeihin lisättiin Kurittulan koulun ensikertaisen kalustamisen investointiosuus 64 000 euroa.

Kokonaisuudessaan kouluhankkeen hintalappu on 15 miljoonaa euroa.

Siirtoseinillä muokattavia tiloja
Kurittulan koulu
Kurittulan liikuntasali on 800 neliön kokoinen ja 9 metrin korkuinen. Siirrettävien väliseinien takaa löytyy näyttämö, josta avautuu näkymä myös ruokalan suuntaan. Kuva: Ragip Önsoy.

Kaiken kaikkiaan siirrettäviä seiniä koulusta löytyy 32 kappaletta. Näyttävin ja kaikille käyttäjille näkyvin siirtoseiniä hyödyntävä paikka löytyy ensimmäisestä kerroksesta, sisääntulon läheisyydestä.
– Liikuntasalin ja ruokalan erottaa näyttämö, jonka poikki on asennettu rivi siirrettäviä seiniä. Näyttämö avautuu siis seinät syrjään siirtämällä molempiin tiloihin, tarvittaessa vaikka samanaikaisesti, Lehto esittelee.

Ensimmäisestä kerroksesta löytyvät myös luokkatilat, jotka on nimetty Nopiksi kuutionmuotoisuutensa ja värikkyytensä vuoksi. Toiseen kerrokseen on sijoitettu sen sijaan oppilashuolto, hallinto sekä mediateekki.
– Nopissa siirreltävillä väliseinillä ja särmeillä voidaan rakentaa erikokoisia oppimistiloja. Jokaisessa Nopassa on oma aula, kirjasto sekä kaksi taulutv:tä eli ne ovat kuten pikkukouluja ison koulun sisällä. Niiden lisäksi täältä löytyy Superiksi kutsuttu suuropetustila.

Tiesitkö?
– Vanhassa Kurittulan koulussa todettiin sisäilmaongelmia vuonna 2015. Koulurakennus purettiin vuotta myöhemmin.
– Pinta-alaltaan yli 6000 m2:n kokoisen uuden Kurittulan koulun rakentaminen aloitettiin syksyllä 2017 urakkasopimuksen valmistuttua.
– Urakka toteutettiin KVR-urakkana eli urakoitsijalla on kokonaisvastuu rakennuksen toimivuudesta.
– Rakennus luovutettiin Maskun kunnalle 1.4.2019.
– Koulutyö uusissa tiloissa saa alkaa kuluvan vuoden elokuussa uuden lukuvuoden käynnistyessä.

Vaikka Kurittulan koulusta ei virallisesti puhutakaan monitoimitalona, rakennus soveltuu myös kouluajan ulkopuolisiin toimintoihin.
– Iltakäyttäjille on oma sisäänkäyntinsä koulun takaosassa. Yhteisistä tiloista esimerkiksi liikuntasali ja ruokala ovat varattavissa vapaa-ajankäyttöön. Ruokalassa sopisi pidettäväksi myös muun muassa kunnanvaltuuston kokoukset. Toimivuuden varmistaa paitsi täydellinen kokoustekniikka myös langaton WLAN-verkko. Esitysvalmiutta tukevat myös valo-ohjaus- ja miksauslaitteet, toteaa Lehto.

Huomio kosteudenhallinnassa ja energiankulutuksessa

Kosteudenhallinta on ollut SRV Rakennus Oy:n työmaalla etusijalla. Maskun kunta otti uudishankkeessa käyttöön Kuivaketju10-mallin mukaisen kosteudenhallintaselvityksen, jonka toteutumista valvoi kosteudenhallintakoordinaattori.

Kurittulassa kiinnitetään huomiota myös energiankulutukseen.
– Käytämme sensorivaloja, joita voidaan ohjata keskitetysti jokaisen tilan osalta erikseen. Noppien aurinkosuojaverhot estävät lämpösäteilyä mutta niistä näkyy kuitenkin läpi, sanoo Lehto.

Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon, mutta varaus aurinkoenergialle on olemassa.
– Katto on rakennettu niin että se kestää aurinkopaneeleja. Aurinkoenergia sopisi HINKU-tavoitteisiimme, joissa Masku on muiden Hinku-kuntien tavoin sitoutunut 80 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä, hän jatkaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

Kurittulan koulu
Seinät syrjään siirtämällä näyttämö avautuu sekä liikuntasalin että ruokalan puolelle. Kuva: Hannu Lehto.