Kansainvälisyys nuorten tulevaisuusverstaan keskiössä

Tulevaisuusverstaan organisoinnista vastaavat Kaarinan nuvan puheenjohtaja Julia Henriksson (vas.) ja sihteeri Heini Hautalampi sekä hankekoordinaattori Hannele Rodriguez ja Kaarinan nuorisotyöntekijä Tiina Toivola. Kuva: Ragip Önsoy.

Kaarina-talolla 17.4. järjestettävässä tapahtumassa puhutaan nuorten kansainvälisyydestä, omakohtaisista kokemuksista, asenteista sekä haasteista ja mahdollisuuksista kulttuurien välisissä kohtaamisissa.

TAPAHTUMAT. Nuorten kansainvälisyyden mahdollisuudet -tulevaisuusverstas pidetään Kaarina-talolla keskiviikkona 17. huhtikuuta kello 18–20. Tapahtuma on järjestyksessään ensimmäinen tässä mittakaavassa: mukana on nuorisotoimialan asiantuntijoita muun muassa Kaarinasta ja Liedosta. Lisäksi tilaisuuteen kutsutaan nuoria ja heidän vanhempiaan. Ilmoittautumista toivotaan 9. huhtikuuta mennessä.

Tulevaisuusverstaan järjestelyistä vastaavat nuorisovaltuuston jäsenet yhdessä Minun kansainvälisyyteni -hankkeen ja Kaarinan nuorisopalveluiden kanssa. Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää kansanedustaja Jani Toivola, jonka jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu.

– Keskusteluun osallistuu ainakin nuorisovaltuuston jäseniä sekä kummivaltuutettumme kaupunginvaltuustosta eli puheenjohtaja Jere Järvinen, Kaarinan nuvan puheenjohtaja Julia Henriksson kertoo.

Lisäksi yhteisen pöydän ääreen saadaan kansainvälisyystoiminnassa mukana olleita nuoria kokemusasiantuntijoita, Liedon etsivä nuorisotyöntekijä Heidi Elo, Turun nuorisopalvelujen toiminnanjohtaja Hasan Habib ja Opetushallituksen vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto.

Tapahtuma on osa Minun kansainvälisyyteni -hanketta, joka toteutetaan 13 kunnan yhteistyönä Varsinais-Suomen alueella ajalla 1.10.2017 – 31.12.2019. Mukana hankkeessa ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Loimaa, Naantali, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo ja Sauvo.

– Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisia kansainvälistymismahdollisuuksia, asuivat he sitten kaupungissa tai maalaiskunnassa, hankekoordinaattori Hannele Rodriguez Liedon kunnasta toteaa.

Kansainvälisyys kantavana teemana

Tulevaisuusverstaassa pohditaan, millaisia vaikutuksia kansainvälisellä nuorisotyöllä on nuoriin.

– Samalla kun tarkastellaan kansainvälisen toiminnan nykytilaa, tähyillään myös sitä, mihin suuntaan olemme menossa, Rodriguez sanoo.

Hankkeen puitteissa toteutettiin 13–29-vuotiaille nuorille suunnattu kansainvälisyyttä koskeva kysely, johon vastasi 1 070 nuorta. Kyselyllä kartoitettiin nuorten suhtautumista kansainväliseen toimintaan.

– Esteitä kansainväliseen toimintaan osallistumiselle ovat olleet enimmäkseen tiedon puute tarjolla olevista mahdollisuuksista sekä taloudelliset syyt. Hankkeessa pyrimme purkamaan juuri näitä esteitä, että kaikilla nuorilla olisi tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua toimintoihin, Kaarinan nuorisotyöntekijä Tiina Toivola summaa.

Kyselyyn vastanneet nuoret kertoivat olevansa kansainvälisesti erittäin aktiivisia vapaa-ajallaan ja omilla areenoillaan: Nuoret kommunikoivat vierailla kielillä ja verkostoituvat globaaleissa yhteisöissä käyttäessään esimerkiksi nettipohjaisia palveluja ja sosiaalista mediaa, sekä pelatessaan verkkopelejä. Yli puolet vastaajista arvioi omaavansa ainakin kohtalaisesti kansainvälisiä taitoja. Nämä nuoret kertoivat muun muassa sopeutuvansa uusiin tilanteisiin ja paikkoihin, sekä ymmärtävänsä helposti eri kulttuureita.

Iso osa vastaajista kertoi kiinnostuksestaan osallistua ulkomailla, Suomessa tai netin välityksellä tapahtuvaan kansainväliseen toimintaan. Neljännes nuorista toivoi lisää mahdollisuuksia erityisesti omalle paikkakunnalleen.

Kansainvälistä vapaa-ajantoimintaa

Osassa hankekunnista kv-nuorisotyötä on tehty kymmenen vuoden ajan. Esimerkkinä siitä on nuorille suunnatut kansainväliset klubit, joita on toiminnassa Aurassa, Liedossa, Paimiossa ja Raisiossa. Seuraavaksi toiminta laajenee Kaarinaan.

– Saimme juuri vahvistuksen, että Kaarina-talolla kv-klubia pyöritetään syyskuusta alkaen. Toiminta on kotikansainvälistymistä parhaimmillaan, koska siinä ei tarvitse lähteä omaa kotikuntaa kauemmas oppiakseen muista kulttuureista, nuorisotyöntekijä Tiina Toivola kertoo.
– Paikallisen kv-klubin sisältöä suunnitellaan yhdessä ja toteutetaan nuorten toiveiden mukaan, Toivola lisää.

Keväällä järjestetään tulevaisuusverstaita Kaarinan lisäksi myös muissa hankekunnissa.

– Tällä viikolla kansainvälisyys keskustelutti Salossa ja ensi viikolla kokoonnumme aiheen pariin Pöytyän kulttuuriviikolla sekä Kemiössä. Kaikissa tilaisuuksissa nuorisovaltuustot toimivat kokoonkutsujina, hankekoordinaattori Hannele Rodriguez sanoo.

Kansainvälisyydestä kiinnostuneille nuorille pidetään Vuolahden leirikeskuksessa, Kaarinassa teemaleiri toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Kaarinan nuorisovaltuusto on järjestänyt lisäksi kansainvälisyyttä edistäviä tempauksia.

– Osa nuorisovaltuustolaisista kävi Virossa ja Latviassa edustusmatkalla tapaamassa paikallisia nuorisovaltuustoja. Lisäksi nuorisovaihtoa meillä on ollut Saksan kanssa, Kaarinan nuvan sihteeri Heini Hautalampi toteaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Nuorten kansainvälisyyden mahdollisuudet -tilaisuuden järjestäjät pohtivat kansainvälisen toiminnan merkitystä: ”Globalisoitumisen myötä vuorovaikutteisuus eri maiden välillä on entistäkin tärkeämpää.” Julia Henriksson sanoo. ”Se, että oppii tuntemaan muita kulttuureja jo nuorena, auttaa myöhemmällä iällä eritaustaisten ihmisten kohtaamisessa.” toteaa Heini Hautalampi.