Aloite taidelainaamon perustamiseksi Kaarinaan

KAARINA. Kaarinan Taideyhdistys on jättänyt kaupunginvaltuustolle aloitteen taidelainaamon perustamisesta Kaarinan kaupunkiin. Yhdistyksen puheenjohtaja Gisela Ruotsalainen pitää uutta Kaarina-taloa sopivana paikkana lainaamotoiminnalle.
– Osallistumme mielellämme lainaamotoiminnan käytännön suunnittelutyöhön ja käynnistämiseen.

Lähes satavuotias taidelainaamokonsepti on alkujaan lähtöisin kirjastoista. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 40 lainaamoa, joita pyörittävät pääasiassa taiteilijayhdistykset, osaltaan myös kunnat. Tästä lähimpänä esimerkkinä on Raision kaupunki.

Kaarinan Taideyhdistys ry esittää, että Kaarina-taloon perustetaan taidelainaamo, jota kaupunki pyörittää osana kirjastotoimintaa. Toiminnan aloittaminen tukee kaupungin strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti. Siihen kuuluvat muun muassa kulttuurimahdollisuudet.

Ruotsalaisen mukaan lainaamo edistäisi matalan kynnyksen taidehankintaa.
– Taiteilija saa korvauksen työstään, ja asiakas mahdollisuuden kokeilla sopiiko teos siihen tilaan, mihin hän on sen ajatellut sijoittaa, Ruotsalainen perustelee.

Taideyhdistys on sitä mieltä, että taidelainaamo sopii kaupungin pyörittämäksi toiminnaksi. – Tällaisessa muodossa sen piiriin pääsevät myös muutkin kuin ammattitaiteilijoiden seuroihin kuuluvat, Ruotsalainen lisää.

Yhdistyksen jäsenet toivovat, että aloite otettaisiin mahdollisimman pian käsittelyyn valtuustossa.
– Käsiteltäviä asioita ja aloitteitakin on usein todella monia. Tietysti olisi mukavaa, jos aloitteemme löytyisi kaupunginvaltuuston esityslistalta jo tulevana maanantaina, Ruotsalainen sanoo.

Muutama vuosi sitten taideyhdistys esitti prosenttitaiteen käyttöönottamista kaupungin julkisissa rakennushankkeissa.
– Idea otettiin positiivisesti vastaan, mutta kovin montaa julkishanketta ei ole näinä vuosina ollut. Ainakin juuri Kaarina-taloon suunniteltiin varhaisessa vaiheessa taidehankintaa, joka toteutuikin valo- ja tekstiteoksena toiseen kirjastokerrokseen, Ruotsalainen toteaa.
– Kaarinassa on lisäksi paljon puistoja, joihin voisi sijoittaa taidetta. Siitähän on tutkimustuloksiakin, kuinka taide ja visuaalisuus ylipäätään lisäävät hyvinvointia, jatkaa Ruotsalainen.

Katariina Mäkinen-Önsoy