Yhtiövastike on monen tekijän summa

Taloyhtiön ensisijainen tulonlähde

Seutusanomien kuva-arkisto.

Yhtiövastikkeella katetaan taloyhtiön juoksevia kuluja, joihin kuuluvat muun muassa lämmityksen, jätehuollon ja kiinteistöhuollon maksut sekä hallinnolliset kulut.

ASUMINEN. Taloyhtiön hallituksen toimintaa säätelee asunto-osakeyhtiölaki. Asunto-osakeyhtiölaissa on määritetty, miten kunnossapitovastuu jakautuu taloyhtiön ja asukkaan välillä. Kunnossapitovastuuta koskevia määräyksiä voi myös olla yhtiöjärjestyksessä. Isännöitsijän tehtävät määräytyvät sekä asunto-osakeyhtiölain edellytysten että taloyhtiön ja isännöitsijän välisen isännöintisopimuksen mukaan.

Taloyhtiön ylimpänä päättävänä elimenä ja osakkaan tärkeimpänä vaikutuskanavana toimii yhtiökokous. Siellä vahvistetaan tilinpäätös ja talousarvio, päätetään merkittävistä remonteista ja hankinnoista sekä yhtiövastikkeen suuruudesta.

Yhtiövastiketta maksetaan taloyhtiön kulujen kattamiseksi. Mistä vastike koostuu?

– Yhtiövastikkeita ovat hoito- ja rahoitusvastike. Rahoitusvastiketta voidaan periä, mikäli siitä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Lisäksi taloyhtiössä voi olla kulutusperusteisia erillisvastikkeita, kuten esimerkiksi vedenkulutukseen liittyviä vastikkeita, sekä erilaisia käyttömaksuja, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen lakimies Sanna-Mari Mannila kertoo.

Hoitovastike käytetään rakennuksen ylläpitokustannuksiin. Rahoitusvastikkeella katetaan sen sijaan pitkävaikutteisia menoja, joihin voi sisältyä taloyhtiön rakennus- ja remonttilainoja.

Mikä sitten määrittää vastikkeen suuruuden?

– Yhtiövastikkeen peruste on merkitty yhtiöjärjestykseen, joka on löydyttävä jokaiselta taloyhtiöltä. Perusteena on usein osakeluku tai pinta-ala. Vastikkeen suuruuteen voi vaikuttaa myös niin sanottu jyvitys eli esimerkiksi liikehuoneistolla voi olla korkeampi vastikekerroin, Mannila sanoo.

Vastikkeen suuruuden päättää yhtiökokous.

– Taloyhtiö perii osakkailta vastiketta yhtiökokouksen enemmistöpäätöksen mukaisesti. Enemmistö voi päättää kokouksessa kaikista tavanomaista asumisen tasoa ylläpitävistä toimista. Tällöin päätöstä vastustaneenkin osakkaan täytyy tyytyä enemmistöpäätökseen. Tavanomaisen tason ylittävään uudistukseen voidaan kuitenkin periä vastiketta vain uudistukseen suostuneilta, Mannila lisää.

Eroja vastikkeiden määrään voi tuoda taloyhtiön sijainti ja tontin omistussuhde. Lisäksi taloyhtiön ostamat palvelut vaikuttavat vastikkeen suuruuteen.

– Sen lisäksi, että vastike sisältää ulkoalueiden kunnossapidon, siivouksen ja vuosikorjaukset, siitä maksetaan myös isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen palkkiot, Mannila toteaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy