Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle jo neljäs Kirkon ympäristödiplomi

Piikkiön kirkko. Seutusanomien kuva-arkisto.

Uusimman ympäristödiplomin myönsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus vuodenvaihteessa.

SEURAKUNTA. Ensimmäinen Kirkon ympäristödiplomi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle myönnettiin jo vuonna 2003. Vuoteen 2022 saakka voimassa oleva uusin, neljäs ympäristödiplomi on seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä, joka auttaa edistämään toiminnan ympäristöystävällisyyttä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti.

Ympäristödiplomi edellyttää neljäksi vuodeksi kerrallaan rakennettua, yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymää ympäristöohjelmaa sekä sen seurantaa ympäristökatselmuksen ja -auditoinnin avulla.

Neljännen ympäristödiplomin perusteissa nousivat esiin erityisesti seurakuntayhtymän pitkäjänteiset ja merkittävät investoinnit energiansäästöön kiinteistöissä, ympäristöystävällisyyttä edistävä sosiaalinen työ sekä leirikeskustoiminta ympäristökasvatuksena, mistä erityistä kiitosta saa Sinapin leirikeskuksen luontopolku Kummeliväylä teemapolkuineen.

Lämmön talteenoton tehostaminen Hannunniitun neljässä kerrostalossa on pienentänyt niiden lämmityskustannuksia kolmanneksella. Maalämpö lämmittää Piikkiön kirkon ja Ylösnousemuskappelin. Suurin osa seurakuntayhtymän 237 rakennuksesta lämpiää kaukolämmöllä.

– Öljylämmityksestä pyritään kokonaan eroon lähivuosina. Lämmöntalteenotolla Pyhän Ristin kappelissa ja krematoriossa pyritään korvaamaan muun muassa huoltokeskuksen 55 000 vuosilitran öljylämmitys. Maalämpöön aiotaan siirtää myös suoralla Paattisten sähkölämmityksellä toimiva kirkko ja öljylämmitteinen seurakuntatalo. Meillä tullaan harkitsemaan myös aurinkokeräimien käyttöönottoa, kertoo kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.

Useissa kiinteistöissä – muun muassa Turun tuomiokirkossa – on siirrytty ledvalaistukseen, rakennusten lämpötilaa on laskettu käyttöajan ulkopuolella ja ilmanvaihtoautomatiikkaan on lisätty hiilidioksiditunnistimia.

Kirkon ympäristödiplomi on jo lähes kaikilla evankelis-luterilaisen kirkon suurilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä sekä useilla pienillä seurakunnilla.