Mielipide: Sosiaaliturvan uudistuksen on tähdättävä työnteon kannattavuuteen

MIELIPIDE. Vaalikenttiä kiertäessä törmää kaikenlaisiin kommentteihin ja uppoutuu mielenkiintoisiin keskusteluihin. Parhaiten mieleeni on painunut erään iäkkään rouvan kysymys. Rouva tiedusteli valtionvarainministeriltä, että millä keinoin saataisiin ihmiset ymmärtämään, että hyvinvointi syntyy vain työtä tekemällä? Aika osuva kysymys!

Seuraavan eduskuntakauden aikana tehdään äärettömän tärkeitä linjauksia, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteemme. Sosiaaliturvan uudistaminen on yksi näistä.

Sosiaaliturvan uudistaminen on tärkeä osa työllisyysasteen kasvattamista. Suomen huoltosuhteen heiketessä on saatava kaikki työikäiset ja työkykyiset ihmiset töihin.

Suomen työllisyysaste on tällä eduskuntakaudella saatu nousemaan, mutta tavoitteet ovat vieläkin korkeammalla. Meidän tulisi päästä samaan tasoon työllisyysasteen osalta kuin muut Pohjoismaat, vähintään 75 prosenttiin.

Tärkeä keino työllisyyden lisäämisessä on sosiaaliturvan uudistaminen sellaiseksi, että se kannustaa työntekoon. Täysin vastikkeeton perustulo ei mielestäni ole työllisyyttä edistävä ratkaisu.

Sosiaaliturvaa täytyy uudistaa niin, että tukiviidakko karsitaan yhdeksi yleistueksi ja tuki mukailee tulotasoa. Uudistuksen jälkeen tuen täytyy joustaa niin, että jo yhdenkin päivän työllisyys kannattaa ja että aina on kannattavampaa lähteä töihin kuin jäädä kotiin.

Kun ottaa vastaan töitä, tuki ei saa leikkaantua yhtäkkiä vaan sen täytyy muuttua ja vähentyä tulotason kasvun mukaan. Tuen tehtävä on olla väliaikainen turva elämiseen työkykyiselle henkilölle, ei pysyvä ratkaisu.

Järjestelmän tulee tukea silloin kun tukea tarvitaan, mutta ei aiheuttaa kannustinloukkua kenellekään.

Tanja Parkko (kok.)

eduskuntavaaliehdokas