Mielipide: Juna Uudenkaupungin ja Turun välille

MIELIPIDE. Olin alle 20-vuotias nuori, kun henkilöjunavuorot Uudenkaupungin ja Turun välillä lopetettiin. Se sattui silloin ja sattuu yhä. Henkilöjuna Uudestakaupungista Turkuun tulee palauttaa mahdollisimman pian, sillä ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuminen on Vakka-Suomelle kohtalon kysymys.

Me vakkasuomalaiset emme ole ainoita, joilla on unelmia ja kehittämisideoita. Turkulaiset ja tamperelaiset tahtovat paremmat yhteydet Helsinkiin. Pääkaupunkiseudulla taas suunnitellaan Pisara-rataa ja Tallinnan tunnelia. Harva taas on kuullut Kouvolan ja Kiinan välisestä raideyhteydestä. Suomi tarvitseekin kokonaisvaltaisen raideliikenteen kehittämissuunnitelman, joka tulisi jakautua kolmeen osa-alueeseen: paikallisliikenteen kehittämiseen sekä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Suunnitelma tulisi sisältää myös selkeän rahoitusmallin ja prioriteettiluokituksen.

Paikallisliikenteen kehittämishankkeet kattaisivat ensisijaisesti isojen kasvukeskusten ja niiden välittömän vaikutusalueen ulkopuolella olevien pienempien kaupunkien ja yhteisöjen väliset yhteydet. Uudenkaupungin ja Turun välinen rataosuus ja henkilöjunaliikenteen palauttaminen vaikuttaisi suoraan alueen elinvoimaan, vetovoimaan, ihmisten hyvinvointiin sekä yritysten haluun investoida alueelle. Paikallijunaliikenteen kehittämiseksi tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin panostuksia ja kuntarajat ylittävää yhteistoimintaa.  Vakka-Suomi tarvitsee junayhteyden Uudestakaupungista Turkuun, mutta myös koko Varsinais-Suomi hyötyy vahvasta ja elinvoimaisesta Vakka-Suomesta.

Kansallisesti tärkeät hankkeet kuten Tunnin juna ja Tampere-Helsinki rataosuuden tarkastelu tulisi tehdä kokonaisuutena, joka tulisi kattaa Tampere-Helsinki-Turku alueen muodostaman superkolmion ja miettiä miten tämä kolmio saadaan liitettyä saumattomasti yhteen toimivalla rataverkostolla. Tämän hankkeen onnistuminen heijastuisi myös positiivisesti niihin ponnisteluihin, jotka tähtäävät paikallisjunaliikenteen avaamiseen. Valtakunnallisesti merkittävissä hankkeissa valtion investointien lisäksi asema-alueiden välittömässä läheisyydessä olevan maan arvo moninkertaistuu. Radanvartta kaavoittamalla ja tontteja myymällä saadaan myös rahoitusta valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin.

Kansainväliset hankkeet, kuten Tallinnan tunneli ja konttijuna Kouvolasta Kiinaan ovat ensisijaisesti Suomen viennin kannalta tärkeitä hankkeita. Rahoituksessa tulisi tehdä yhteistyötä ensisijaisesti muiden valtioiden kanssa sekä kansainvälisiin infrahankkeisiin erikoistuneiden rahoittajien kanssa. Samalla matkustaminen muualle Eurooppaan raiteita pitkin muuttuisi vihdoin mahdolliseksi. Julkiset panostukset toimivaan raideliikenteeseen maksaakin itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä.

Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus onkin Vakka-Suomen, Varsinais-Suomen ja koko maan tulevaisuuden kysymys.  Varsinais-Suomessa toimivat liikenneratkaisut kaupunkien, pienten kaupunkien, maaseutupitäjien sekä saariston välillä ovat tärkeimpiä elinvoimaisen tulevaisuuden turvaajia. Raideliikenteeseen panostaminen tarjoaa myös vaihtoehtoja yksityisautoilulle ja raskaalle rekkaliikenteelle vähentäen siten liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Raideliikenteeseen panostaminen ei pitkällä aikavälillä olekaan ainoastaan taloudellisesti viisasta, vaan myös ilmastoystävällinen liikkumisvaihtoehto.

 

Jan Vuorenlaakso (vihr.)

Kansanedustajaehdokas