Perheasunnon säästöajassa eroja Kaarinassa, Naantalissa, Raisiossa ja Turussa

Vertailusivusto VertaaEnsin.fi selvitti asuntojen hintatasoa. Vertailussa on otettu huomioon suomalaisten käytettävissä olevat keskimääräiset vuositulot ja vertailtu niitä asuntojen keskihintoihin.

TALOUS. VertaaEnsin.fi selvitti 1. helmikuuta julkaistussa vertailussaan asuntojen hintatasoa suomalaisissa ja muissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Analyysistä selviää kuinka pitkään kaupungin asukkaan tulisi säästää 30 prosenttia käytettävissä olevista vuosituloistaan, että hän saa ostettua velattoman asunnon eri kaupungeista.

Suomessa asuntojen hinnat viimeisen 40 vuoden sisään ovat vaihdelleet suuresti. Palkkataso on vastaavasti edistynyt maltillisesti. Poikkeuksena sääntöön on 1970-luvun puoliväli, jolloin inflaatio aiheutti 20 prosenttiyksikön ansiotason nousun.

2000-luvulla Suomessa palkkojen keskimääräinen vuosinousu on ollut 0,3 prosenttia. Vastaavasti asuntojen hinnat ovat nousseet keskimäärin 0,4 prosenttia nopeammin. Isossa kuvassa palkkojen ostovoimakyky siis heikkenee asuntomarkkinoilla.

Tutkimuksessa on tuotu esiin säästöaika keskimääräistä, noin 80 neliön kokoista, perheasuntoa havittelevalle vuosissa kunkin vertailukunnan osalta. Tilastossa näkyvät käytettävissä olevien vuositulojen ja perheasuntojen hintojen arviot.

Kaarinalaisilla on vertailun mukaan käytössään vuosituloja noin 34 390 euroa, jolloin he voisivat ostaa Kaarinasta keskihinnaltaan 153 280 euron arvoisen perheasunnon 15,9 vuodessa. Sen sijaan naantalilainen voi ostaa keskimääräisellä 34 142 euron vuositulollaan vastaavankokoisen, keskihinnaltaan 166 960 euroa maksavan asunnon 17,4 vuodessa. Raisiolaisten vuositulot on arvioitu 30 040 euron kokoisiksi, jolloin heidän maksu-urakkansa samankokoisesta asunnosta, jonka keskihinnaksi on määritelty Raisiossa 129 440 euroa, päättyy 13,5 vuoden päästä.

Turussa käytettäviä vuosituloja asukkailla on noin 32 060 euroa, jolloin kaupungissa keskihinnaltaan 162 560 euroa kustantavan perheasunnon maksamiseen menee 16,9 vuotta.

Suomessa asuntojen hinnat eroavat paljon toisistaan. Suomen kalleimman ja halvimman keskimääräisen neliöhinnan välillä oli vuonna 2017 eroa 3 587 euroa. Halvimmat neliöt löytyvät Kivijärveltä, 454 euroa, ja kalleimmat Helsingistä, 4 041 euroa.
Pääkaupunkiseudulta löytyy myös asuntoja, joiden neliöhinnat ovat korkeimmillaan yli 10 000 euroa.

Katariina Mäkinen-Önsoy