Kaarinassa otettiin käyttöön Pyydä apua! -nappi

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa haetaan helpotusta avun hakemiseen. Osana muutosohjelmaa on kehitetty muun muassa sähköisellä alustalla toimiva Pyydä apua! -nappi, joka toimii jo 18:ssa varsinaissuomalaisessa kunnassa ja kaupungissa.

Tiesitkö?

Varsinais-Suomen jokaisessa 27:ssa kunnassa toimii oma lasten, nuorten ja perheiden ammattilaisista ja kokemusasiantuntijoista koostuva LAPE-ryhmä. Nämä monialaiset ryhmät varmistavat sen, että perheiden palveluja kehitetään myös jatkossa, vaikka Lupa auttaa! -hanke päättyikin vuoden 2018 lopussa.

Muutosagentti jatkaa kehittämistoimien koordinointia vielä vuonna 2019, ja kuntien LAPE-ryhmien toiminnan jatkaminen onkin edellytys muutosagenttirahoituksen saamiselle. Myös maakunnallinen LAPE-ryhmä jatkaa toimintaansa.

KAARINA. Kaarinan kaupunki otti käyttöön Pyydä apua! -napin, joka on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Kaarinan kaupungin verkkosivuilta löytyvän napin takaa aukeaa lomake, johon voi vaikka nimettömästi jättää kysymyksen tai avunpyynnön.

– Pyydä apua! -napin vastauspäässä on aina palveluneuvoja, jolla on pitkä kokemus erilaisista perheiden tilanteista, kertoo Kaarinan sosiaali- ja terveysjohtaja Anna Arola-Järvi.

Napin takaa aukeavaa lomaketta ei ole tarkoitettu akuuttien tai hätätilanteiden hoitoon. Tällaisissa tilanteissa tulee aina ottaa suoraan yhteys hätänumeroon 112. Arola-Järven mukaan napin kautta tuleviin kysymyksiin ja avunpyyntöihin vastataan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

– Kysyä voi myös nimettömästi ja kannattaakin muistaa, ettei lomakkeeseen laita mitään salassa pidettäviä tietoja. Pyydä apua! -nappi voi olla ensiaskel avun saamiseksi ja tärkeintä on luoda yhteys auttajan ja apua tarvitsevan välille. Viralliset asiat ehdimme hoitaa myöhemmin, kuvailee Arola-Järvi.

Raision perhepalveluissa kehitellyn Pyydä apua! -napin ja -palvelun kunnille tuottaa Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Lupa auttaa! -hanke. Vuoden 2018 loppuun asti käynnissä ollut hanke on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Tiesitkö?

Keskeisimmät LAPE-työn linjaukset tullaan kirjaamaan paitsi sote-uudistuksen valmisteluun liittyvään järjestämisen käsikirjaan myös lakisääteiseen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan. Sen päivittäminen alkaa vuoden 2019 alkupuolella.

Maakunnallinen LAPE-ryhmä onkin toiselta pidemmältä nimeltään juuri Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lasten, nuorten ja perheiden alatyöryhmä.

Lupa auttaa! -hanke on pyrkinyt muokkaamaan palvelujärjestelmiä kaikissa Varsinais-Suomen 27 kunnassa. Kaarina on järjestyksessään 18. kunta, joka on ottanut Pyydä apua! -napin käyttöönsä.

– Lisäksi neljä kuntaa vielä valmistelee napin käyttöönottoa, kertoo Varsinais-Suomen LAPE-muutosagentti Mikko Hulkkonen, joka jatkaa työssä vielä vuoden 2019 ajan.

– Vastaanotto ja kokemukset ovat olleet hyviä. Palvelukanava tarvitsisi jatkossa vain enemmän markkinointia, jotta se tavoittaisi yhä enemmän asiakkaita, lisää Hulkkonen.

Napin kautta asukas voi lähettää avunpyynnön koska tahansa miettimättä sitä, kuka olisi oikea henkilö auttamaan juuri kyseisessä kysymyksessä.

– Palvelurakenne vaatii muutosta koko Varsinais-Suomessa. Lapsiperheiden palveluverkko on niin kirjava, että sitä tulee selkeyttää niin että kuntalaiset saavat ohjauksen oikeaan osoitteeseen heti, kun he sitä tarvitsevat, Hulkkonen sanoo.

Pyydä apua! -napin kautta on tullut monenlaisia neuvontapyyntöjä ja kysymyksiä.

– Yhteydenotoissa korostuvat erityisesti eroon tai parisuhdeasioihin liittyvät kysymykset. Myös taloudelliset pulmat ja lapseen liittyvät huolet ovat hyvin yleisiä, Hulkkonen toteaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy