Uusiamis toimii Rasekossa

LastenAmis-konsepti on Rasekon kehittämä oppimisympäristö ja toimintamalli ammatillisen koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyölle. Ideana on, että opettajien rooli toiminnassa on sivussa ja ammatilliset opiskelijat ohjaavat lapsia osana omia opintojaan. Tässä menossa on Lego Education -ohjelmointiopetus Lietsalan koulun oppilaille.

KOULUTUS. Rasekon ammattiopistossa reformin mukanaan tuomat uudistukset on viety onnistuneesti läpi ja uuteen vuoteen siirrytään luottavaisin mielin. Valtuusto hyväksyi tiistain kokouksessaan ensi vuoden talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019–2021. Opiskelijavuodet ovat kasassa, tutkintoja tulee tavoiteltu määrä ja jatkuva haku toimii.

Rasekon opettajat siirtyvät vuosityöaikaan 1. tammikuuta 2019. Kehittämisohjelman mukaisesti yhteistyötä yritysten ja työelämän kanssa tiivistetään jatkuvasti. Myös uusia innovaatioita on otettu käyttöön: Suomen ainoa LastenAmis, ainoa ammatillisessa oppilaitoksessa toimiva Fab Lab ja alueen elintarvike- ja matkailualan yrityksiä yhteen kokoava FoodLaboratory.

– Keskitymme jatkossa pitämään opetuksen ja ohjauksen laadun ja määrän kunnossa, vakiinnutamme uuden lainsäädännön mukaista toimintaa ja haemme hyvällä tavalla rutiinia vuosien myllerryksen jälkeen, toteaa johtava rehtori Maria Taipale.

Rasekon eli Raision seudun koulutuskuntayhtymän arvioidut valtionosuutena saatavat toimintatuotot ovat ensi vuonna noin 14 miljoonaa. Yhteishaun kautta opiskelijoita otetaan sisään 450–500 ja jatkuvan haun kautta noin 1 600 vuodessa. Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä vuodelle 2018 oli yhteensä 1 755 ja tavoite ylittyy selvästi. Opiskelijoita Rasekossa on 2 500–3 000 ajankohdasta riippuen.

Uusia virkoja perustettiin 47

– Vetovoimamme on hyvä. Meillä on pätevät opettajat ja valtuusto perusti tiistaina 47 uutta virkaa. Haluamme tällä osoittaa, että luotamme tulevaan, Taipale toteaa.

Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön siirtymäajan puitteissa työnantaja voi siirtää tarpeen mukaan työsopimussuhteisia aikuiskouluttajia suoraan opettajan virkaan. Rasekossa on samassa yhteydessä tarkasteltu myös päätoimisten tuntiopettajien tilanne.

– Rasekossa on kaikkiaan lähes 150 opettajaa, joista virassa on ollut vain osa. Nyt kelpoisia opettajia, joilla on laaja-alainen osaaminen ja koulutusalalla vakiintunut työmäärä, siirretään virkoihin, kertoo Taipale.

Uusi rehtorimalli kokeiluun

Rasekon ammattiopistossa kokeillaan vuonna 2019 kahden rehtorin työnjakoa. Pedagoginen rehtori Olli Vuorinen tulee vastaamaan opetuksesta, ohjauksesta ja tutkinnoista ja hallinnollinen rehtori Reijo Rantanen hallinnollisista asioista ja päätöksistä. Johtava rehtori ja kuntayhtymän johtaja on Maria Taipale.

– Rehtorien määrä Rasekossa on vähentynyt, kun säästöt on kohdistettu hallintoon ja tukitoimintoihin sekä tilojen määrään. Rasekohan on sopeuttanut ammatillisen koulutuksen säästöt toimintaansa. Pedagogisen ja hallinnollisen rehtorin malli on yksi ratkaisu työnjaollisesti. Kokeilemme tulevan vuoden sen toimivuutta, yhtymähallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen kertoo.

Tulevien vuosien investointiohjelmassa on Eeronkuja 4:n uudisrakentamisen suunnittelu ja toteutus.

– Kampusalueemme on todella toimiva, yhtenäinen ja kiinteistöt hyvässä kunnossa. Eeronkuja 4 eli vanha paloasema on ollut saneerauksensa osalta investointiohjelmassa jo vuodesta 2015. Suunnittelun käynnistämiseen jo ensi vuonna vaikuttavat ratkaisevasti Naantalin kaupungin suunnitelmat Opintien tilojen suhteen, Maria Taipale toteaa.