Ruskon kunta teki itse vuoden ruskolaisen teon

Ruskon kunnantalo
Ruskon kunnantalo

RUSKO. Kuluneen vuoden huhtikuun 14. päivänä Rusko valittiin Suomen pientalomyönteisimmäksi kunnaksi Oma koti -messuilla Helsingissä. Palkinnon myönsi Omakotiliitto. 6. joulukuuta Rusko-talolla järjestetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa kyseinen tapahtuma palkittiin vuoden ruskolaisena tekona.

Omakotiliitto selvitti Suomen pientalomyönteisimmän kunnan yhteistyössä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa.

– Perusteena valinnalle oli muun muassa se, että Ruskolla koetaan erityisesti rakennuslupien saannin olevan sujuvaa. Selvityksen mukaan myös kunnan rakennusvalvonnasta saa hyviä neuvoja, viittasi kunnanjohtaja Kari Lehtinen huhtikuiseen palkitsemiseen.

Selvityksestä kävi ilmi lisäksi, että kuntaa markkinoidaan vetovoimaisena asuinpaikkana. Niin ikään omakotitonttien kaavoittamisen koetaan olevan riittävää ja niiden sijaintia palveluiden lähellä pidetään riittävänä.

Pitkäjänteisen työn tulos

Turun Seutusanomissa 16. huhtikuuta julkaistussa artikkelissa Ruskon Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Torikka mainitsi, että Ruskoa on kehitetty päämäärätietoisesti ja pitkäjänteisesti pientaloasumista suosivaksi.

– Rusko on myös hyödyntänyt sijaintinsa Turun naapurissa erinomaisesti ja saanut todella hyvän maineen seudulla omakotiasumista suunnittelevien, varsinkin lapsiperheiden keskuudessa. Palaute Ruskon kunnan asukkailta ja rakentamista suunnittelevilta on ollut todella hyvää. Kunnan omakotiyhdistykset ovat pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan tähän myönteiseen kehitykseen, Torikka totesi tuolloin.

Niin ikään Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors iloitsi, että pitkäjänteinen työ Ruskon kunnan ja paikallisten omakotiyhdistysten kanssa oli tuottanut tulosta.

Vuoden ruskolainen teko -palkinnon vastaanotti itsenäisyyspäivän juhlassa Ruskon kunnan tekninen sihteeri Maarit Virtanen, mutta kunnanjohtajan mukaan se on osoitettu kaikille saavutuksen taustalla vaikuttaneille henkilöille.

Jaakko Virrankoski