Nummenmäen uuden päiväkodin rakentaminen alkaa

NUMMENMÄKI. Nummenmäellä sijaitsevan Viinamäen päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen alkaa maanantaina 17. joulukuuta. Rakennus- ja lupalautakunta myönsi hankkeelle rakennusluvan viime torstaina. Työmaa aloitetaan ennakkoaloitusluvalla.

Uusi rakennus rakennetaan nykyisen päiväkodin tontille. Toiminta vanhassa rakennuksessa ja ulkoryhmässä jatkuu 31.5.2019 saakka, minkä jälkeen vanha rakennus puretaan. Päiväkodin piha-alueena käytetään läheistä Ruukinaukiota myös toukokuun loppuun asti.

Syyskauden 2019 päiväkoti toimii väistötiloissa. Väistötilaratkaisuista tiedotetaan erikseen.

Uusi päiväkotirakennus rakennetaan, koska vanha vuonna 1954 valmistunut rakennus on tullut rakennusteknisen käyttöikänsä päähän. Tarveselvityksen mukaan on kokonaistaloudellisesti edullisempaa rakentaa kokonaan uusi rakennus kuin peruskorjata vanha.

Uuteen päiväkotirakennukseen tulee tilat 10 lapsiryhmälle kaupungin sivistystoimialan käyttöön. Ulkoryhmätoiminta jatkuu edelleen päiväkodin yhteydessä. Ulkoryhmä toimii omalla aidatulla piha-alueella, jossa sijaitsee kota. Ulkoryhmän toimintaa tukemaan rakennetaan erillinen huoltorakennus wc-tiloineen.

Hanke toteutetaan suunnittele ja toteuta –urakkamuotona (ST), jossa urakoitsija huolehtii suunnittelusta, rakentamiseen liittyvien lupien hakemisesta ja rakentamisesta. Urakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen jälkeen Lehto Tilat Oy.

Suunnitelmien mukaan uusi päiväkoti on valmis vuoden 2019 lopussa.

Hankkeen kustannusarvio on 6,97 miljoonaa euroa, johon sisältyvät myös piha-alueiden rakentaminen ja vanhan rakennuksen purkaminen. Hanke toteutetaan kaupungin oman investointiohjelman sisällä.