Raision kaupungin ilme uudistuu

Mainettaan parempi ja monipuolisempi kaupunki

Raision kaupungin viestintäpäällikkö Minna Heikkilä (vas.), KMG Turun tiimistä AD Saara Niemi ja copywriter Hanna Alin Raision brändiuudistuksen pop up -mainostoimistossa Raision kirjastotalolla 15. marraskuuta. Kuva: Ragip Önsoy.

Alkuvuodesta 2019 selviää, millaisena raisiolaiset kokevat kaupunkinsa brändin, kun KMG Turun suunnittelema brändiuudistus ja visuaalinen ilme julkaistaan. Brändäystyössä on käytetty monia osallistavia menetelmiä kuten työpajoja ja kyselyjä. Lisäksi suunnittelijoiden ideasta kirjastotalon aulaan avattiin päivän ajaksi pop up -mainostoimisto.

RAISIO. Mainostoimisto KMG Turku työstää parhaillaan Raision kaupungin brändiuudistusta. Asukkaat ovat saattaneet osallistua suunnitteluun tuomalla esiin mielipiteensä kaupunkibrändistä.

– Suunnittelu alkoi kahdella työpajalla, joihin kutsuttiin kaikenikäisiä kaupunkilaisia. Lisäksi pidimme yhdessä suunnittelijoiden kanssa pop up -mainostoimistoa kirjastotalolla 15. marraskuuta, viestintäpäällikkö Minna Heikkilä Raision kaupungilta kertoo.

– Lokakuun ajan netissä avoinna olleeseen verkkokyselyyn tuli huimat 500 vastausta. Vastaamiseen oli käytetty aikaa ja kirjattu ylös hyviä huomioita pieteetillä. Muutenkin brändiuudistukseen on kaupunkilaisten keskuudessa suhtauduttu innostunein mielin, Heikkilä iloitsee.

KMG Turku suunnittelee brändiuudistuksen sekä sen mukaisen visuaalisen ilmeen raisiolaisilta saamiensa mielipiteiden ja näkemysten pohjalta.

– Toimiva paikkabrändäys vaatii uniikin johtoajatuksen, joka syntyy parhaiten osallistamalla asukkaat mukaan suunnitteluun. Tällöin voidaan aitojen näkemysten, kokemusten ja ylpeydenaiheiden pohjalta tehdä löydös, josta syntyy toimiva brändikonseptia ohjaava filosofia – se suuri oivallus, johon ihmiset voivat samaistua. Kun kohderyhmä tuntee oivalluksen omakseen, herättää se ihmisissä inspiraatiota, toteaa KMG Turun projektipäällikkö Kim Hartman.

Työpajoissa luotiin brändipersoona

Uudistuksessa on leikitelty miettimällä, miltä Raisio näyttäisi, jos hän olisi ihminen.

– Visuaalinen työskentely on lähtenyt liikkeelle brändipersoonan luonnilla. Mielipiteensä esittäneiden asukkaiden vastaukset on käsitelty ja niistä on valmistettu neljä luonnosta. Luonnoksissa jokaisessa on omat tunnuslauseensa, värimaailmansa ja fonttinsa jaoteltuna sen mukaan, millainen kuva Raisiosta halutaan antaa, KMG Turun AD Saara Niemi kertoo.

KMG Turussa brändäystä on suunniteltu siltä kantilta, että Raisio on mainettaan parempi paikka asua.

– Tänä päivänä Raisiota ei välttämättä tunneta esimerkiksi vihreydestä, vehreydestä ja monipuolisista ulkoilumahdollisuuksista. Siitä tuli useampia huomautuksia, että luonnoksissa esitetyistä visuaalisista elementeistä ei vielä välity Raision maine urheilukaupunkina lainkaan, Niemi jatkaa.

Uudistus julkistetaan alkuvuodesta

Pop up -mainostoimistossa sai valita luonnoksista mieleisensä värejä, graafisia elementtejä ja fontteja yhdistelemällä. Kommentteja tuli yhden päivän aikana jälleen kiitettävästi, osa vastaajista oli kirjoittanut paljon kun taas jotkut olivat havainnollistaneet ajatuksiaan piirtämällä.

Brändiuudistus etenee vauhdilla. Ensimmäisenä se näkyy uudella visuaalisella ilmeellä toteutetuissa nettisivuissa.

– Uusien nettisivujen ja visuaalisen ilmeen julkistus tapahtuu alkuvuodesta tammi–helmikuun aikana, Raision kaupungin viestintäpäällikkö Minna Heikkilä sanoo.

KMG Turku on tehnyt yhteistyötä myös muun muassa Kaarinan kaupungin, Turun Kirstinpuiston ja Vantaan Aviapoliksen paikkabrändien parissa. Muita merkittäviä KMG Turun toteuttamia brändiuudistuksia julkissektorille ovat muun muassa Uudenkaupungin uudet verkkosivut ja visuaalinen ilme, Turun seudun alueellisen joukkoliikenteen Fölin ilmeuudistus ja Turun Yliopiston brändiuudistus.

Katariina Mäkinen-Önsoy