Runkolinjasto 2020 puhuttaa Turussa ja kehyskunnissa

Turun seudun joukkoliikenne suunnittelee runkolinjastoksi kutsuttua uudistusta vuodelle 2020. Seutusanomien kuva-arkisto.

Asukastilaisuuksia Fölin suunnittelemaan runkolinjastoon liittyen järjestetään lokakuussa Nummenmäellä ja Varissuolla.

LIIKENNE. Turun seudun joukkoliikenteen eli Fölin suunnitelmat vuoden 2020 runkolinjastoksi ovat herättäneet huolta asukkaiden keskuudessa, Seutusanomien ilmestymisalueella erityisesti Nummenmäen, Itäharjun ja Varissuon alueilla. Fölin julkaisemassa runkolinjastosuunnitelmassa pysäkkien määrää on tarkoitus vähentää, jotta liikennöinti pysyy sujuvana.

Nummenmäen pientalot ry, Itäharjun omakotiyhdistys ry ja Varissuo-Seura ry järjestävät lokakuussa joukkoliikenteen muutoksiin liittyviä asukastilaisuuksia, joihin on myös kutsuttu mukaan Fölin edustajia.

Nummenmäen pientalot ry ja Itäharjun omakotiyhdistys ry järjestävät Pakan parlamentin 22. lokakuuta kello 18 T-talolla.

– Parlamentissa puhuttavat liikenneasiat ja ennen kaikkea läpiajoliikenne, joka ohjautuu Karjakatua pitkin Itäharjun asuinalueen läpi. Omakotitaloalueelle ei ole järkevää eikä kohtuullista ohjata tällaista valtavaa ohikulkuliikennettä, mitä se suurimmaksi osaksi on, Nummenmäen Pientalot ry:n Reijo Aulio toteaa.

– Toisena asiana on suunnitelma uudesta runkolinjastosta. Sen toteutuessa vuonna 2020 Vanhalta Hämeentieltä poistetaan pysäkkejä kummaltakin puolelta. Vanhempaa väkeä ajatellen pitenevät kävelymatkat eivät ole hyvä juttu. Lisäksi linja 99 on loppumassa kokonaan, Nummenmäen Pientalot ry:n Ulla Vahtera sanoo.

Varissuon yleisötilaisuus runkolinjastoon liittyen järjestetään Majanummessa torstaina 25. lokakuuta kello 17.30.

Kaksi vaihtoehtoa puntarissa

Runkolinjastosta on kaksi vaihtoehtoa, joista VE2 on hieman suppeampi vaihtoehto kuin VE1. Paikallisesti keskeisimmät erot VE1 ja VE2 välillä ovat, että VE1:ssä Turun keskustan ja Liedon välisellä osuudella liikennöi linja 6A, ja linjat 9a ja 9b kulkevat Kupittaan ja Uittamon välillä Skanssin kautta. VE2:ssa 9a ja 9b linjat on yhdistetty liityntälinjaan L71 ja Skanssin alueella on tehty muutoksia muun muassa linjaan 4.

VE1:ssä linja 2 jatkaa Länsinummesta Kauppakeskus Myllyyn ja linja T201 liikennöi Naantalin Kauppatorin välillä. Runkolinjat 7a (Varissuo – Raisio) ja 6 (Lieto – Naantali) muodostavat jatkossakin Naantalin ja Raision joukkoliikenteen perustan. Nämä linjat on säilytetty molemmissa runkolinjaston vaihtoehdoissa samanlaisina.

Raision kaupunginhallitus lausui 10. syyskuuta, että linja 2 tulisi toteuttaa VE1:n mukaisena. Näin jatkossa Myllystä olisi suora runkolinjayhteys Turun keskustaan ja kehärunkolinjan 9b kautta suora yhteys Raision keskustaan.

Naantali on tuonut toiveena esille, että nykyisistä linjoista 201 ja 203 iso osa ajettaisiin jo Naantalista pikatielle. Tämä tarkoittaisi sitä, että esim. Kaanaan joukkoliikenteen vuorotarjonta supistuisi merkittävästi. Mikäli näin tapahtuisi, niin jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon linjan 206 (Kauppatori – Raisio – Kaanaa) kehittäminen. Samoin linjan T220 (Ylioppilaskylä – Ihala – Raisio – Petäsmäki) palvelutaso pitää turvata. Lisäksi Naantali lausui 17. syyskuuta, että laajempi VE 1:n mukainen kehälinjan vaihtoehto palvelee kaupunkia paremmin uuden sujuvamman satamayhteyden ansiosta.

Turun kaupunkiympäristölautakunta esitti 25. syyskuuta, että selvitys mahdollisista palvelu-, liittymä- ja kutsulinjoista tuodaan tietoon samanaikaisesti runkobussilinjojen päätöksen kanssa. Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota kehittyvän ja liikenneolosuhteiltaan haastavan Kupittaan alueen sujuvan ja nopean saavutettavuuden tärkeyteen.

Kaarina ja Lieto yksimielisiä T2-linjasta

Sekä Kaarinan kaupunki että Liedon kunta ovat lausuneet runkolinjastoluonnoksiin Littoisten ja Kohmon väliin ympätystä erillisestä T2-linjasta. Linja ei ole kummankaan mielestä tarkoituksenmukainen, sillä yhteyden toteuttaminen nykyisellä tavalla eli jatkamalla osaa linjan 2 vuoroista Littoisiin, on toiminut hyvin.

Liedon kunta esittää, että välille Littoinen–Kohmo–Varissuo suunnitellaan linja, ja että linja 6A välillä Kauppatori–Lieto korvataan linjalla Avanti–Loukinainen–Kauppatori. Linjat liikennöisivät aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan. Lisäksi Lieto toteaa lausuntonaan, että linjan 6 aikatauluihin ei ole syytä tehdä muutoksia.

Kaarinan kaupunki edellyttää myös linjan 7 nykyisen reitin säilyttämistä runkolinjaston muutosehdotuksissa.

Runkolinjaston muutoksista Littoisissa on valmistettu adressi nimellä Littoisten joukkoliikenne kuntoon! Adressissa todetaan, että Runkolinjasto 2020 -suunnittelussa tulisi ottaa huomioon työmatka- ja koululaisliikennettä täydentävän linjan suunnittelu välille Littoinen–Varissuo.

– Luovutamme 508 nimeä sisältävän adressin Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Alanderille mahdollisimman pian, adressin tekijä Petri Ronimus kertoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy